Opavská absolventka se stala děkankou zlínské fakulty

sobota 15. dubna 2017 14:30 Autor: Martin Kůs

ZLÍN - Doc. Mgr. Irena Armutidisová, absolventka Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě se stala děkankou. Rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) prof. Ing. Petr Sáha, CSc., ji jmenoval do čela Fakulty multimediálních komunikací UTB. Funkce se ujme 15. dubna 2017.

2017 04 Irena ArmutidisovaIrena Armutidisová na ITF ukončila magisterské studium v roce 1998 (1994 titul BcA.), patří tedy k jeho prvním absolventům. Jako vysokoškolská pedagožka působí od roku 1996. Nejprve externě přednášela na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, od roku 2001 pracovala na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, kde založila a vedla Kabinet fotografie. V letech 2007 – 2012 působila jako proděkanka fakulty, od roku 2012 byla prorektorkou Vysokého učení technického pro marketing a vnější vztahy. Vedle jiných akademických aktivit působí rovněž v Radě vysokých škol ČR, jako členka rady segmentu výtvarné umění RUVnebo jako členka Vědecké rady VUT v Brně.

"Fakultu multimediálních komunikací UTB vnímám jako jednu z nejkvalitnějších a nejstabilizovanějších fakult s uměleckým zaměřením v ČR, navíc s unikátním přesahem do oblasti marketingových komunikací. Jako děkanka chci navázat na to, co dokázala má předchůdkyně Jana Janíková. Ráda bych fakultu aktivně zapojila do nově vznikající Asociace uměleckých fakult ČR, chci se zaměřit na vznik fakultní galerie a především budu maximálně podporovat kvalitu a vytvářet podmínky pro zvyšování potenciálu akademických pracovníků a pro co nejvstřícnější podmínky pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem," řekla Armutidisová.

Jménem Institutu tvůrčí fotografie i Slezské univerzity v Opavě paní docentce k úspěchu jmenování děkankou gratulujeme!


Na základě informací Ing. Andrei Kadlčíkové, tiskové mluvčí UTB, zpracoval Martin Kůs

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015