Cenu rektora za rok 2016 získala matematička Jana Hantáková

středa 3. května 2017 8:07 Autor: Martin Kůs

OPAVA - Cenu rektora Slezské univerzity v Opavě za rok 2016 získala posluchačka 4. ročníku doktorského studijního programu Matematika RNDr. Jana Hantáková. Udělena jí byla za mimořádný přínos v oblasti přírodních věd. Laureátka si ji převzala z rukou rektora univerzity doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D., v úterý 2. května 2017.

2017 05 Hantakova 1Z posudků, které na základě návrhu pana rektora na udělení ceny vypracovali renomovaní vědci prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., z Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné a prof. RNDr. Ľubomír Snoha, DSc., DrSc. z Univerzity Mateje Bela v Banské Bystrici, vyplývá, že laureátka ceny dosahovala mimořádných úspěchů již v předchozím studiu a zejména v posledních třech letech byla její vědecká a publikační aktivita nadprůměrná, což dokazují čtyři významné články v časopisech s kladným impakt faktorem. Práce autorky vždy nejen řeší daný problém, ale rovněž nachází jeho řešení, popřípadě dementují a ukazují řešení již dříve publikovaného názoru.

2017 05 Hantakova 3„Předložené práce jsou technicky náročné, v žádném případě nejde o triviality. Právě naopak, Jana Hantáková podle mého názoru prokázala o. i. vysokou míru virtuozity v konstrukci sofistikovaných příkladů a kontrapříkladů v symbolické a intervalové dynamice. Nemám pochybnosti o tom, že si doktorandka Jana Hantáková zaslouží za svůj soubor prací cenu rektora, což tímto doporučuji,“ uvádí v závěru svého posudku prof. Ľubomír Snoha (citace, překlad red.).

Jana Hantáková (tehdy Doleželová) začala na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě (dále MU) studovat v roce 2008, po ukončení osmiletého Wichterlova gymnázia v Ostravě-Porubě. Již ve 3. ročníku studia (pětiletého magisterského studia, pozn. red.) se začala s plnou vážností zaměřovat na odborné problémy, které jí pomohl vytipovat tehdejší ředitel MU prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. Zprvu se zabývala řešením zadání v oblasti invariantních distribučních chaotických množin a její práce Distributionally scrambled invariant sets in a compact metric space, která se posléze stala i její závěrečnou magisterskou prací, byla vydána v časopise Nonlinear Analysis (číslo 79, březen 2013, str. 80-84). S tímto tématem se vědecké veřejnosti představila také na 16. česko-slovenském diskrétních dynamických systémů v Beskydech v červnu 2012 a podruhé na konferenci ECIT (European Conference on Iteration Theory) na Azorských ostrovech v září téhož roku. Třetí prezentace tématu na SVOČ 2013 (studentská soutěž ve vědecké činnosti), spojená s výkladem dalšího tématu chaotických trojic, jí vyneslo celkové vítězství v soutěži. V červnu 2013 pak úspěšně studium ukončila složením rigorózní zkoušky a ziskem titulu RNDr.

Současné doktorské studium (na jehož konci je zisk akademického titulu Ph.D., pozn. red.) zahájila Jana Hantáková pod vedení školitele prof. RNDr. Jaroslava Smítala, DrSc., v oboru Matematická analýza. V únoru 2017 bylo zahájeno doktorské řízení, tématem její dizertace je Distributional chaos in compact metric spaces. Oponenty byli jmenováni Dr hab. Piotr Oprocha (AGH University of Science and Technology, Kraków, Poland) a doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D. (MU, Slezská univerzita).

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015