Ústav informatiky navštívil profesor Max Garzon

pátek 26. května 2017 10:38

2017 05 UI Garzon

Autor textu: doc. Ing. Petr Sosík, Ph.D.

OPAVA – V květnu navštívil Ústav informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě americký profesor Max Garzon z University of Memphis, který spolu s Doc. Petrem Sosíkem a jeho doktorandy studuje výměnu informací v živých organismech na úrovni buněk a molekul.

„Dnes už většina vědců uznává tezi otce ‚sobeckého genu‘, Richarda Dawkinse, že chceme-li pochopit principy a vznik života z organických molekul, musíme zkoumat informace, které si předávají,“ říká Max Garzon a hned navazuje: „Přesto nám chybí zavedený model, který by uměl od tradičního konceptu ‘informace jako bity v počítači‘ přejít k obecnější poloze ‘informace v živé hmotě‘.“

Výzkumný tým se pokouší už přes dva roky právě takový model vytvořit a letos budou první výsledky prezentovány na konferencích na University of Arkansas (USA), a v případě přijetí rovněž v Bradfordu (UK).

„Kontakty se světovými pracovišti jsou důležité pro výzkum, ale hlavně pro studenty a doktorandy, protože jim umožňují srovnání se s těmi nejlepšími,“ dodává vedoucí Ústavu informatiky doc. Luděk Cienciala.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015