Černého hypotéza a konečné automaty lákají mladé odborníky do Opavy

neděle 11. června 2017 8:08 Autor: Administrator

Autoři: doc. RNDr. Alica Kelemenová, CSc. a Mgr. Anna Janíková, Ph.D.

2017 06 UI Cerny 2OPAVA - Ve dnech 16. a 17. května se na Ústavu informatiky už podruhé pořádalo pracovní setkání na téma „Černého hypotéza a optimalizační problémy konečných automatů“. Letošní akce navázala na listopadové setkání v roce 2014, kdy od publikování známé Černého hypotézy uplynulo 50 let. Čestným hostem prvního sekání byl prof. RNDr. Jan Černý, DrSc. dr.h.c. z Fakulty managementu VŠE a účastnili se ho odborníci z Čech a ze Slovenska. Potěšilo nás, že letos do Opavy přijeli také experti z Polska.  
O čem pojednává věhlasná Černého hypotéza? Studuje speciální zařízení (konečné automaty), které lze z jakékoliv neznámé pozice uvést posloupností akcí do pozice známé.

Účastníky byli převážně mladí odborníci ze zahraničí, kteří se věnují tématu v rámci svých dizertačních a jiných prací. Galina Jirásková, která na akci přijela se svými doktorandy a post-doktorandy z Košic, vyzdvihla akci jako „výbornou příležitost pro studenty a mladé odborníky načerpat první mezinárodní zkušenosti na vědecké úrovni, prezentovat své výsledky v užším kruhu odborníků, setkat se a seznámit se s lidmi ze stejného oboru. Je zde vhodná atmosféra a dostatek příležitostí k diskuzím.“ Příspěvky budou publikovány ve sborníku, který vydá Ústav informatiky SU v Opavě.

Za nejhodnotnější příspěvek, prezentovaný na workshopu, lze považovat výsledek Mareka Szykuly z počátku letošního roku, který překonal řešení 30 let známého nejlepšího kubického ohraničení. Košická skupina prezentovala výsledky pojednávající o minimálním rozsahu zařízení realizujících různé operace.   

Účastníci konference vyslovili přání pořádat tuto akci pravidelně. V příštím roce se tohoto úkolu ujala Jagiellonská Univerzita z Krakova.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015