Na OPF se hodnotily nejlepší seminární práce posluchačů Univerzity třetího věku

pátek 16. června 2017 8:13 Autor: Administrator

2017 06 U3V Karvina 1 

Autorka textu: Dagmar Sohrová, fotografie: Lenka Přečková

KARVINÁ - Jako na konci každého semestru, ujali se i tentokrát vyučující přednáškových cyklů programu Univerzity třetího věku realizovaného na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné nelehkého úkolu vyhodnotit nejlepší seminární práce posluchačů.

Nutno zdůraznit, že se jedná o nepochybně náročnější výstup z výuky oproti obvyklým závěrečným testům. Obchodně podnikatelská fakulta stanovením této podmínky pro úspěšné ukončení studia deklaruje vysokou kvalitu výuky U3V, kterou by měly vysoké veřejné školy garantovat.

2017 06 U3V Karvina 2Již v minulých letech posluchači prokázali, že jsou schopni práce vypracovat s obdivuhodným odhodláním a maximálním nasazením. Ba co víc, vtělit do svých prací své zážitky, názory, zkušenosti.

Dále je třeba ocenit, že byť za seminární práce nedostávají posluchači U3V známku ani zápočet, jak je tomu u studentů prezenčního a kombinovaného studia, všichni posluchači se snažili podle svých možností se ctí zadaný úkol zvládnout. Vzhledem k tomu, že ne všichni vládnout informačními technologiemi, některé z prací byly napsány na dnes již historických psacích strojích, jiné byly napsány vlastní rukou.  Někteří senioři zapojili pro přepsání a konečnou úpravu seminární práce své děti a vnuky.

Oceněny byly tyto seminární práce:

Alžběta Gongorová:
Střípky z mých cest

Libuše Zarembová:
Cestování je o touze ne o penězích

Olga Škrobianová:
Vybrané turistické zážitky

Dagmar Szuściková: 
Kroměříž

Vlasta Šebestová: 
Plzeň - rodné město mých rodičů

Marcela Ševčíková: 
Fryštát a Karviná od vzniku po současnost

Výsledkem byly pozoruhodné  práce, které měly logickou strukturu a veškeré náležitosti vysokoškolských závěrečných prací, např. obsah, úvod, závěr, seznam použité literatury a ostatních zdrojů. Často byly do práce vloženy obrázky a fotografie.

Jelikož za nejlepší tři práce z každého tématu byli jejich autoři oceněni věcným darem, bylo na vyučujících, aby tyto nejlepší práce vybrali.

V letním semestru akademického roku 2016/2017 byly hodnoceny závěrečné práce na téma Cestovní ruch – vybrané turistické atraktivity (vyučující Ing. Patrik Kajzar, člen katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit) a Příběhy evropských měst (vyučující Mgr. Lubomír Nenička, člen katedry ekonomie  veřejné správy).

Ceny za nejlepší práce převzali úspěšní autoři z rukou děkana Obchodně podnikatelské fakulty prof. Ing. Daniela Stavárka, Ph.D. a proděkana pro studijní a sociální záležitosti doc. Mgr. Petra Suchánka, Ph.D.

Oba pánové ocenili, že práce seniorů vykazují vysokou úroveň a že jejich autoři se neomezili na pouhé kopírování poznatků z cizích zdrojů, nýbrž, jak bylo uvedeno, vyjádřili své vlastní myšlenky a názory.

Jak ocenění posluchači, tak všichni ostatní absolventi se nyní mohou těšit na slavnostní ceremoniál, který se uskuteční dne 20. 6. 2017 ve velkém sále Obchodně podnikatelské fakulty, a na kterém si za účasti hodnostářů, akademických pracovníků a dalších hostů převezmou osvědčení o úspěšném absolvování programu Univerzity třetího věku.

2017 06 U3V Karvina 32017 06 U3V Karvina 4

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015