Akce zaměřené přímo na studenty středních škol mají smysl

pondělí 19. června 2017 7:07

2017 06 UI stredoskolaci 2

Autor: Mgr. Kamil Matula

OPAVA – Ústav informatiky pořádal a pořádá v měsících květnu a červnu řadu populárně-naučných aktivit pro studenty středních škol, kterými oslovuje potenciální zájemce o studium na Filozoficko-přírodovědecké fakultě, Slezské univerzitě v Opavě. K velmi žádaným exkurzím do laboratoří robotiky jsou připojeny čtyři přednášky, se kterými lidé z ústavu navštívili řadu středních škol v Moravskoslezském a Olomouckém kraji.

Odhadem více než 150 studentů z celkem pěti středních škol navštívilo nebo navštíví během měsíců května a června robotické laboratoře Ústavu informatiky a na 600 středoškoláků z 15 škol z Moravskoslezského a Olomouckého kraje mělo nebo má možnost vyslechnout si zajímavé populárně-naučné přednášky odborníků z ústavu přímo na svých středních školách. „Na konci měsíce dubna jsme oslovili ředitele, výchovné poradce a učitele informatiky na středních školách s nabídkou exkurzí a přednášek. Ani jsme nečekali, že zájem bude tak vysoký. Hned v prvním týdnu nám řada škol odpověděla,“ říká doc. Luděk Cienciala, vedoucí Ústavu informatiky a dodává, že další akce jsou domluveny i na září a říjen.

2017 06 UI stredoskolaci 4Pořádání akcí pro střední školy a přímé oslovování studentů má veliký význam pro propagaci ústavu, ale i univerzity. Učitelé ze středních škol, které jsou geograficky blíž jiným vysokým školám, bývají příjemně překvapeni možnostmi, které pro jejich budoucí absolventy Slezská univerzita nabízí. Doc. Cienciala toto potvrzuje: „Některé školy nám již nabídly možnost prezentovat se maturantům v období před podáváním přihlášek na vysoké školy, v některých případech projevily i zájem o další spolupráci s Ústavem informatiky, a to i přesto, že nejsou v blízkém okolí města Opavy.“

Exkurzemi do laboratoří robotiky obvykle provázejí Dr. Miroslav Langer, Mgr. Jiří Martinů, Mgr. Pavel Martínek, Ing. Zbyněk Obdržálek a Dr. Jiří Blahuta, který přidává témata z oblasti informatiky v medicíně. „Pro menší skupiny, přibližně okolo 20 studentů, pořádáme exkurze přímo v obou laboratořích robotiky, větší skupiny pak čeká program ve velké učebně,“ říká Dr. Langer. Středoškolákům jsou představeny typy robotů a dronů spolu s činnostmi, ke kterým se využívají v každodenním životě, ale i v rámci studia na ústavu. Na každé exkurzi jsou i praktické ukázky toho, jak roboti fungují a provádějí nejrůznější úkoly, jako průjezd dráhou, rozpoznávání obličeje, naprogramované kreace a další. Na závěr akce si návštěvníci mohou vyzkoušet létání s dronem.

S přednáškami na střední školy vyjíždějí doc. Petr Sosík (Umělá inteligence: Kdo s koho?), Dr. Miroslav Langer (Teorie v praxi? Kdo to kdy viděl!), Mgr. Lenka Resslerová (Kybernetická bezpečnost) a Mgr. Zbyněk Obdržálek (Vytvoř si svého virtuálního robota). Dr. Langer, který má na starosti žádosti škol, vidí velký potenciál v navštěvování středních škol: „Školy projevují o přednášky vysoký zájem. Necháváme je si zvolit, se kterou přednáškou na danou instituci přijedeme, a na základě toho domluvíme den a hodinu konání akce. Obvykle je zájem o více prezentací najednou, které buď přednášíme ve více třídách paralelně v jednom čase, anebo po sobě. Snažili jsme se navíc naše témata koncipovat tak, abychom do nich mohli co nejaktivněji zapojit i publikum. A zatím se nám nestalo, že by studenti vůbec nereagovali, spíše naopak, odezva je vynikající.“

Nabídka a více informací o akcích Ústavu informatiky pro střední školy je k dispozici ve veřejném albu na facebookové stránce ústavu.

V květnu a červnu byly nebo plánujeme navštívit mohelnickou Obchodní akademii, Gymnázium Františka Živného v Bohumíně, Gymnázium Uničov, Střední škola informačních technologií ve Frýdku-Místku, Střední odborná škola Net Office v Orlové, Gymnázium v Havířově (Studentská), Gymnázium Vítkov, Mendelova střední škola v Novém Jičíně, Gymnázium Jaosefa Kainara v Hlučíně, Gymnázium EDUCAnet Ostrava, Gymnázium Olomouc Hejčín a Gymnázium v Třinci. Na exkurzi jsme přivítali studenty Gymnázia Josefa Kainara v Hlučíně, z Gymnázia Olomouc (Čajkovského), přerovského Gymnázia Jana Blahoslava a Sřední pedagogické školy, Obchodní akademie v Orlové a Mendelovy střední školy v Novém Jičíně.

2017 06 UI stredoskolaci 3

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015