Posluchači Univerzity třetího věku si převzali osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

pátek 23. června 2017 12:43 Autor: Martin Kůs

2017 06 U3V certifikaty 2

OPAVA – Sto devadesát pět posluchačů kurzů Univerzity třetího věku Slezské univerzity v Opavě si ve čtvrtek 22. června 2017 přišlo do Kulturního domu Na Rybníčku pro osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. V zastoupení rektora univerzity doc. Pavla Tuleji jim je předal předseda Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě Dr. Werner Bernatík.

Fotoreportáž ze slavnostního aktu najdete na facebooku Slezské univerzity v Opavě


„V akademickém roce 2016/2017 úspěšně splnilo podmínky studia Univerzity třetího věku celkem 381 posluchačů, kteří si vybrali některý ze čtyř semestrálních cyklů přednášek nebo některý ze vzdělávacích kurzů, ať už zaměřený na jazyky, fotografii, počítačovou gramotnost či trénování paměti,“ uvedla k letošním absolventům Vendula Gronkowiecová z Centra celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě. Právě toto centrum zájmové studium v Opavě zajišťuje a organizuje.

2017 06 U3V certifikaty 3Kurzy Univerzity třetího věku byly v uplynulém akademickém roce určeny pro zájemce ve věkové kategorii nad 50 let. Některé kurzy, např. jazykové, na sebe ročníkově sice navazují ve smyslu začátečník – pokročilý, ale jiné jsou jen jednoroční, tematické. Nicméně nabízená témata se mění. Volí se především taková, která nabízejí svým studentům nejen teoretické rozšiřování znalostí, ale především nové praktické znalosti a dovednosti.

Posluchači se seznamovali např. s cestováním po evropských zemích a jejich gastronomií, se zdokonalováním a tréninkem své paměti či s fotografováním a zpracováním fotografie v digitálním prostředí počítače. Reálné výstupy z kurzu věnovanému fotografii si ještě do konce měsíce můžete prohlédnout v OC Breda&Weistein, kde je instalována absolventská výstava, a také v kalendáři, který dostali všichni úspěšní absolventi jako malé poděkování i vzpomínku na své studium.  
Tradičně veliký zájem byl o jazykové vzdělávání. Vedle tradiční angličtiny a němčiny to byla dále francouzština, znatelný byl také nárůst zájmu o italštinu. Při realizaci těchto kurzů, kde posluchač může rok od roku postupovat od naprostého začátečníka až do ročníků pro pokročilé, spolupracuje Centrum celoživotního vzdělávání SU s pedagogy Ústavu cizích jazyků a Kabinetu lektorských jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

2017 06 U3V certifikaty 1Podle zaměření a odbornosti při realizaci jednotlivých kurzů využívá univerzitní centrum kromě “domácích“ pedagogů a odborníků také přednášející z jiných institucí. Některé kurzy pak nabízí i ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze formou tzv. virtuální univerzity, neboli společných videopřednášek s následnou diskusí na dané téma.

Přestože studium Univerzity třetího věku je zájmové, tedy zpoplatněné, na nezájem posluchačů si stěžovat nemůže. Potěšující jistě je, že věkem starší posluchači se do “lavic“ vrací opakovaně. Pro jeho frekventanty není důležité jen vzdělávání samotné, ale je pro ně rovněž společenskou záležitostí, vzdělávání jim umožňuje získávat další sociální kontakty a přispívá tak ke zkvalitnění jejich života. Není výjimkou, že po výuce následuje společná návštěvy cukrárny, oblíbené jsou společné zájezdy a exkurze, kde se teoreticky získané poznatky konfrontují s praxí.

K úplnosti informací je však třeba dodat, že Univerzita třetího věku Slezské univerzity v Opavě funguje vedle Opavy také v Karviné, v sídle Obchodně podnikatelské fakulty. Pro akademický rok 2017/2018 bude možné podávání přihlášek od úterý 15. srpna. Veškeré informace o studiu a dalších náležitostech najdou zájemci na webovém portálu http://czv.slu.cz/.

2017 06 U3V certifikaty 4

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015