Slezská univerzita nabízí svým studentům a absolventům nový kariérní portál

čtvrtek 29. června 2017 18:26 Autor: Daniel Martínek

fb post - karierni portal SU

OPAVA - Poradenské a kariérní centrum Slezské univerzity v Opavě právě spustilo pro studenty a absolventy aktualizovaný a plně funkční kariérní portál. Změna není pouze v moderním vzhledu portálu, ale především v nabízených funkcích a interaktivitě. Smyslem portálu je prohloubení spolupráce se zaměstnavateli v mnoha oblastech a podpora uplatnitelnosti studentů a absolventů Slezské univerzity na trhu práce.

Kariérní portál je určen studentům a absolventům Slezské univerzity v Opavě. Do prostředí kariérního portálu se student přihlásí pomocí svého studentského e-mailu a absolvent přes svou identitu na univerzitním Absolventském portálu, který je rovněž ve správě Poradenského a kariérního centra. „Zaměstnavatelé se návštěvníkům portálu představují pomocí svého firemního profilu, vizitkou nebo video profilem. Samozřejmostí jsou veškeré kontaktní informace. Samotný uživatel má možnost na portálu procházet a třídit nabídky podle svých požadavků a reagovat na ně přímo zaměstnavateli,“ uvedl k funkcím nového portálu Mgr. Petr Rypl, vedoucí Poradenského a kariérního centra univerzity.

Všechny nabídky jsou zveřejňovány dle regionálních a profesních oblastí do základní struktury, kterými jsou práce, brigády, praxe a stáže, projekty a startupy (ve spolupráci s Business Gate v Karviné), dále spolupráce na tvorbě bakalářských a diplomových prací, workshopy a veletrhy. O kariérní portál se stará Poradenské a kariérní centrum univerzity. „Konkrétně se to týká editace nabídek ze strany zaměstnavatelů a jejich schvalování. V budoucnu budou mít editační přístup do portálu i samotní zaměstnavatelé. Stále však bude mít Poradenské a kariérní centrum možnost tyto nabídky kontrolovat a schvalovat,“ doplnil Petr Rypl.

Nový kariérní portál, který studenti najdou na adrese http://kariera.slu.cz/, je dalším nástrojem Slezské univerzity v Opavě, který rozvíjí činnost a nabídku služeb Poradenského a kariérního centra. Prací centra je systematicky podporovat zvyšování uplatnitelnosti studentů a absolventů na trhu práce. Jako příklad může sloužit pravidelně konaná akce v prostorech univerzity s názvem Den kariéry, která přináší zprostředkování osobních setkání potencionálních zaměstnavatelů se studenty Slezské univerzity v Opavě. Mezi další činnosti centra v kariérní oblasti patří analytická činnost, monitoring trhu práce, vzdělávací akce, interaktivní workshopy, distribuce možností spolupráce, kariérní poradenství a výcviky. Centrum do budoucna plánuje i další aktivity v rámci rozvojových evropských projektů.
Poradenské a kariérní centrum Slezské univerzity se ve své činnosti nezaměřuje jen na standardní posluchače, ale významný díl jeho práce je také podpora uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami, příprava a výcviky odborných asistentů, vzdělávací kurzy a semináře a celá řada dalších aktivit.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015