Univerzita připravuje studium pro asistenty pedagoga

úterý 22. srpna 2017 12:22 Autor: Martin Kůs

2017 08 kurz asistenta

 

OPAVA - Na asistenty pedagoga, tedy osoby, které vedle klasických učitelů působí ve třídách nebo studijních skupinách a věnují se především žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (tj. žáci se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním), jsme si už zvykli a jejich činnost bereme jako mimořádně důležitou. Slezská univerzita v Opavě teď vychází asistentům pedagoga a zájemcům o tuto kvalifikaci vstříc kurzem, ke kterému zahájila přijímání přihlášek právě dnes. K jeho realizaci získala univerzita akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Cílem tohoto kurzu je poskytnout budoucím asistentům znalosti základních pedagogických, speciálně pedagogických a psychologických principů výchovně vzdělávací práce včetně základního legislativního vymezení ovlivňujícího výkon práce asistenta pedagoga, které jsou nezbytnou součástí jeho odborné kvalifikace.

Kurz je tedy určen pro zájemce o získání odborné kvalifikace podle § 20 odst. 1, písm. e) a f) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., a Standardu pro udělování akreditací DVPP k výkonu činnosti asistenta pedagoga.

Vlastní kurz bude zahájen 23. září 2017 a jeho dotace činí celkem 120 vyučovacích hodin, z toho je 80 vyučovacích hodin přímé výuky a 40 vyučovacích hodin praxe. Frekventanti se budou scházet vždy jedenkrát za dva týdny na osm vyučovacích hodin v rámci jednoho dne, jednat se bude o sobotu. Kurz bude realizován v učebně R1, budovy Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tedy v sídle rektorátu univerzity.

Podrobnosti ke kurzu, jeho podmínkám přijetí i absolvování a další potřebné informace najdou zájemci na portálu Centra celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě.

V oblasti pedagogiky nabízí univerzita i další ze svých kurzů, a to Studium pedagogiky. Jeho rozsah je podobný kurzu asistentů pedagoga a veškeré potřebné informace jsou opět zveřejněny na portálu Centra celoživotního vzdělávání Slezské univerzity v Opavě.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015