OPAVA - Financování vysokých škol či vztah vědy, vzdělání a společnosti. To jsou základní témata, o nichž můžete diskutovat s děkanem Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě profesorem Zdeňkem Stuchlíkem.

Setkání s děkanem se koná v pátek 6. října 20417 v 10.00 hodin ve velké posluchárně nové fakultní budovy na Hauerově ulici.

Připomínáme, že v tentýž den v podvečerních hodinách organizuje naše fakulta rovněž Noc vědců. Začínáme v 17.00 hodin na dvou místech: v budově FPF na Bezručově náměstí 13 a v Galerii Breda v 1. podlaží OC Breda Weinstein. Podrobný program najdete na fakultním FB a webových stránkách.

2017 10 Stuchlik diskuse na tema financovani