17. ročník konference Kognice a umělý život se konal v Trienčanských Teplicích

středa 21. června 2017 9:08 Autor: Martin Kůs

teplice

Autor: prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.

Trenčanské Teplice – Ve dnech 31. 5. – 2. 6. se ve slovenském městě Trenčanské Teplice, v městečku, odkud se do světa dostalo slovo robot, konalo v pořadí již 17. symposium Kognice a umělý život, kterého se účastnili i lidé z Ústavu informatiky.

K výměně zkušeností na široké a inspirující škále vzájemně souvisejících otázek se sjelo více než 50 účastníků. Ti se sjeli z nejprestižnějších českých a slovenských pracovišť, která se zabývají vědecko-technickými a společensko-organizačními aspekty lidské, animální i technické kognice.

Zvanými přednášejícími byli prof. Ľubica Beňušková z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského z Bratislavy, MUDr. Igor Riečanský z Ústavu normální a patologické fyziologie SAV v Bratislavě a z Fakulty psychologie Vídeňské univerzity, a doc. Ivan M. Havel z Centra teoretických studií University Karlovy a Akademie věd ČR. Z řad Ústavu informatiky se konference účastnila doc. Alica Kelemenová a prof. Jozef Kelemen, který moderoval jeden z přednáškových bloků.

Úvodní text pořadatelů a odborný program konference je k nahlédnutí na webových stránkách akce, podobně jako stránka s abstrakty příspěvků.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015