Oznámení
  • Lack of access rights - File '/images/fotky/2012/09_18_kelemen.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/fotky/2012/09_17_koudelka.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/fotky/2012/09_14_miklas_amos.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/fotky/2012/09_13_CAPSKA.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/fotky/2012/0827_galetkova.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/fotky/2012/0704_hubac.jpg'

Kniha rozhovorů, které mají sílu stále oslovovat

09 18 kelemenŠedesátiny si sice prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., z Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity (SU) v Opavě připomněl už v polovině března 2011, ale ani letošek pro něj nezůstává bez jubilea. Vždyť 25. července uplynulo 15 let od chvíle, kdy byl jako pracovník Ústavu matematiky a informatiky FPF po ukončeném řízení na Ekonomické univerzitě v Bratislavě jmenován profesorem pro obor Kvantitativní metody a informatika v ekonomii. A někdy v polovině období mezi březnem 2011 a červencem 2012 vyšla kniha jeho rozhovorů sestavená Hanou Černínovou.

celý článek

Prvnímu mluvčímu chyběla výuka francouzštiny

09 17 koudelkaV letech 1998-1999 působil Ing. František Koudelka jako první univerzitní mluvčí a poté i na pracovišti pro zahraniční styky. Milovník především románských jazyků si už tehdy přál, aby se na Filozoficko-přírodovědecké fakultě vyučovala zejména francouzština. „Není tomu tak sice dodnes, ale taky není všem dnům konec,“ potvrdil vztah k jazyku vysoké diplomacie, když ho prokázal pohotovou rozmluvou s prvním radou Velvyslanectví Francie v ČR.

celý článek

Zlatý Ámos nedá na naši univerzitu dopustit

09 14 miklas amosSlezskou univerzitu (SU) studenti závěrečných ročníků Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně dobře znají. Každoročně jim o ní povídá a oni mu pozorně naslouchají. Vždyť mluví „jejich“ Zlatý Ámos, tedy ten, jehož sami jako nejoblíbenějšího učitele obhájili v 19. ročníku známé celostátní ankety.

celý článek

Veronika Čapská objevuje specifický svět klášterů

09 13 CAPSKAHistorička Mgr. Veronika Čapská, Ph.D., se intenzivně zabývá historickou antropologií, jejíž postgraduální studium před třemi absolvovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (monografie vycházející z její disertační práce a věnovaná osudům řádu servitů na území habsburského středoevropského soustátí vyšla pod názvem Představy společenství a strategie sebeprezentace v nakladatelství Scriptorium v roce 2011), a raným novověkem.

celý článek

Moskvan Vladimir Averbuch považuje Opavu za svůj druhý domov

averbuchV čase svého pracovního výročí připadajícího na první zářijové dny prof. Vladimir Iosifovič Averbuch na Slezské univerzitě nebude. Do Opavy se po prázdninách vrátí až o něco později, ale i v Moskvě si na ni vzpomene. Vždyť prvního dne tohoto měsíce uplynuly dvě desítky let od chvíle, kdy životní a profesní cestu spojil právě se Slezskou univerzitou.

celý článek

Hana Galetková: Propojení teorie s praxí je u divadelníků nezbytné

0827 galetkovaOPAVA - Pedagožka MgA. Hana Galetková, která na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU vyučuje studenty oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo, své posluchače připravuje nejen po teoretické stránce, ale nabízí jim i možnost praktického využití.

celý článek

Ivan Hubač: S vnuky často řešíme matematické a fyzikální problémy

0704 hubacOPAVA - Pedagog Ústavu fyziky prof. Ivan Hubač zasvětil vědeckou kariéru mimo jiné problematice kvantové fyziky atomů a molekul. V září loňského roku se dočkal významného ocenění, kdy mu byla předána absolventská medaile University of Waterloo (Kanada, Ontario), kde v roce 1971 úspěšně dokončil doktorské studium.

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015