Oznámení
  • Lack of access rights - File '/images/fotky/2012/0925_packova.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/fotky/2012/0921_daniel_stavarek.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/fotky/2012/0920_smital.JPG'
  • Lack of access rights - File '/images/fotky/2012/09_18_kelemen.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/fotky/2012/09_17_koudelka.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/fotky/2012/09_14_miklas_amos.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/fotky/2012/09_13_CAPSKA.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/fotky/2012/0827_galetkova.jpg'
  • Lack of access rights - File '/images/fotky/2012/0704_hubac.jpg'

Pro absolventku Mgr. Lindu Pačkovou je psaní koníčkem

0925 packovaI když je při hodnocení obeslaných prací celostátní soutěž mladých prozaiků Hlavnice A. C. Nora anonymní, po šesti účastech členové odborné poroty styl i tematiku prací Mgr. Lindy Pačkové už možná dobře znají. Ani v nedávno skončeném ročníku nechyběla, ba dokonce ho obeslala hned třemi texty, z nichž dva získaly čestná uznání.

celý článek

Daniel Stavárek byl jmenován do pozice Fulbright Honorary Ambassador

0921 daniel stavarek PRAHA - Pomáhat svou činností propagaci a vyhledávání vhodných kandidátů pro prestižní stipendijní Fulbrightovův program. To je od 18. září úkol mj. pro doc. Ing. Daniela Stavárka, Ph.D., proděkana pro zahraniční styky OPF, který byl jmenován na velvyslanectví USA v Praze do pozice Fulbright Honorary Ambassador.

celý článek

K životnímu i pracovnímu jubileu matematika Jaroslava Smítala

0920 smitalŘeditel Matematického ústavu (MÚ) Slezské univerzity prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., v tom nejlepším slova smyslu vyhraněná vědecká, pedagogická a lidská osobnost, prožívá v tichosti a v plném soustředění významné dny. Jeho srpnové životní jubileum (narozen 1942) se totiž snoubí s podzimním jubileem pracovním. Na Slezskou univerzitu (SU) přišel budovat nejen, ale především matematické pracoviště právě před dvěma desítkami let. „Poprvé jsem se o nové Slezské univerzitě dověděl v květnu 1992 a krátce nato přišlo pozvání k návštěvě Opavy.

celý článek

Kniha rozhovorů, které mají sílu stále oslovovat

09 18 kelemenŠedesátiny si sice prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc., z Ústavu informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity (SU) v Opavě připomněl už v polovině března 2011, ale ani letošek pro něj nezůstává bez jubilea. Vždyť 25. července uplynulo 15 let od chvíle, kdy byl jako pracovník Ústavu matematiky a informatiky FPF po ukončeném řízení na Ekonomické univerzitě v Bratislavě jmenován profesorem pro obor Kvantitativní metody a informatika v ekonomii. A někdy v polovině období mezi březnem 2011 a červencem 2012 vyšla kniha jeho rozhovorů sestavená Hanou Černínovou.

celý článek

Prvnímu mluvčímu chyběla výuka francouzštiny

09 17 koudelkaV letech 1998-1999 působil Ing. František Koudelka jako první univerzitní mluvčí a poté i na pracovišti pro zahraniční styky. Milovník především románských jazyků si už tehdy přál, aby se na Filozoficko-přírodovědecké fakultě vyučovala zejména francouzština. „Není tomu tak sice dodnes, ale taky není všem dnům konec,“ potvrdil vztah k jazyku vysoké diplomacie, když ho prokázal pohotovou rozmluvou s prvním radou Velvyslanectví Francie v ČR.

celý článek

Zlatý Ámos nedá na naši univerzitu dopustit

09 14 miklas amosSlezskou univerzitu (SU) studenti závěrečných ročníků Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně dobře znají. Každoročně jim o ní povídá a oni mu pozorně naslouchají. Vždyť mluví „jejich“ Zlatý Ámos, tedy ten, jehož sami jako nejoblíbenějšího učitele obhájili v 19. ročníku známé celostátní ankety.

celý článek

Veronika Čapská objevuje specifický svět klášterů

09 13 CAPSKAHistorička Mgr. Veronika Čapská, Ph.D., se intenzivně zabývá historickou antropologií, jejíž postgraduální studium před třemi absolvovala na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy (monografie vycházející z její disertační práce a věnovaná osudům řádu servitů na území habsburského středoevropského soustátí vyšla pod názvem Představy společenství a strategie sebeprezentace v nakladatelství Scriptorium v roce 2011), a raným novověkem.

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015