Proděkan Andrej Tóth v úplně nové opavské roli vedoucího redaktora. Časopis Central European Papers je na světě.

Repro: archiv SUOPAVA - Od června minulého roku probíhaly na Fakultě veřejných politik přípravy edičního činu v podobě nového časopisu Central European Papers. Stál za nimi především proděkan Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. Od 14. dubna může předložit hmatatelné doklady o výsledku velkého úsilí. První dvě čísla nového časopisu opustily tiskárnu a míří ke čtenářům.

celý článek

„Digitalizace je předním úkolem knihoven na dalších pět desetiletí,“ netají po konferenci v Tatrách Libuše Foberová

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Už patnáctou v pořadí byla konference, jež se ve dnech od 31. března do 3. dubna věnovala v Nízkých Tatrách aktuálním otázkám digitalizace knihoven. Mezinárodního setkání Digital Library se za Slezskou univerzitu v Opavě zúčastnila PhDr. Libuše Foberová, Ph.D., zástupkyně vedoucího oddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví.

celý článek

Na kvalitě publikační činnosti má Obchodně podnikatelská fakulta zájem. Nejúspěšnější autoři získávají ocenění.

Foto: Ivan AugustinKARVINÁ - Už podruhé byla vloni na Obchodně podnikatelské fakultě (OPF) vyhlášena soutěž o Cenu děkana za významnou publikační činnost. Po shromáždění přihlášek v termínu do 31. ledna 2014 přistoupila jmenovaná komise pro vědu a výzkum k vyhodnocení návrhů, s nimiž bylo oficiálně seznámeno březnové zasedání kolegia děkana OPF.

celý článek

Úspěšné řešení řady projektů a grantů vědecko-pedagogické pracovníky patnáctiletého Matematického ústavu živí

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Únorové setkání s ředitelem Matematického ústavu (MÚ) prof. RNDr. Jaroslavem Smítalem, DrSc., celou oblast vědecké práce na této univerzitní součásti nevyčerpalo, a proto se k ní vracíme pohledem na zapojení vědecko-pedagogických pracovníků MÚ do řešení projektů a grantů. Jaké je? „Dáváme si záležet, vždyť nás živí,“ říká prof. J. Smítal.

celý článek

Profesnímu rozvoji mladých anglistů a amerikanistů z Ústavu cizích jazyků studentská grantová soutěž přeje

Foto: Ivan AugustinOPAVA - Do třetice se letos ucházejí mladí anglisté a amerikanisté z Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty o možnost podpory profesního rozvoje prostřednictvím Studentské grantové soutěže (SGS) na Slezské univerzitě. V obou předchozích případech byli úspěšní a získali dvouleté projekty. Výstupem z nich se staly i odborné publikace.

celý článek

Evropští dialektologové a geolingvisté se sejdou v Opavě na významné mezinárodní konferenci již podruhé

dialektologicka konference malaOPAVA – Za několik dní, konkrétně ve dnech 31. března až 2. dubna, se na půdě Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě uskuteční v pořadí druhá mezinárodní konference Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Hostit ji bude univerzitní budova na Masarykově třídě 37 v Opavě.

celý článek

Hungarolog Andrej Tóth vystoupil na jednáních slovenských a maďarských historiků o Jánosi Esterházym

Foto: archiv Andreje TóthaNITRA, SZEGED, BRATISLAVA - Březnové středoevropské turné v podobě účasti na třech konferencích absolvoval v nedávných dnech proděkan Fakulty veřejných politik Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. Zahájil ho na jednání pořádaném Fakultou středoevropských studií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře k osobnosti Jánose Esterházyho.

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015