Práci studentů-doktorandů podpořila dotace z krajského úřadu. Slezská univerzita uspěla už potřetí

Foto: Archiv Slezské univerzityOPAVA, OSTRAVA – Hned devět posluchačů doktorského studia či nedávných jeho absolventů na Slezské univerzitě v Opavě získalo v roce 2013 finanční podporu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje (MSK) v Ostravě. Rozdělí si celkem 187 tisíc korun z MSK, včetně finanční spoluúčasti jednotlivých fakult pak částku v celkové výši 207 882 korun.

celý článek

Jana Hunterová postavila magisterskou prací libereckému Studiu výtvarné fotografie nezničitelný pomník

ObálkaNedávné státnice a obhajoby bakalářských a magisterských prací posluchačů Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty vynesly jeden primát Janě Hunterové. Podle doc. Václava Podestáta z ITF je její závěrečná magisterská práce v historii tohoto pracoviště nejrozsáhlejší. A protože je tištěná na křídovém papíře, tak také nejtěžší.

celý článek

Na Slezské univerzitě cítím „čerstvý vzduch”, říká o svém výzkumu Anna Marcinkowská

2014 01 Marcinkowska 2OPAVA - Poprvé jsem ji uviděl na výuce, když místo očekávané doc. Evy Hӧflerové přišla na začátku hodiny s kamerou v ruce a svojí kombinací polštiny a češtiny přítomné požádala, aby jí do objektivu řekli pár slov o životě. Anna Marcinkowská, doktorandka v Institutu pedagogických věd na Opolské univerzitě v Polsku, přijela na Slezskou univerzitu pracovně.

celý článek

Počet absolventů doktorského studia historie přesáhl dvě desítky – obor patří v tomto směru na univerzitě k předním

2014-01-21 statnice2Od podzimu 2003 jsou na Filozoficko-přírodovědecké fakultě (FPF) Slezské univerzity zaznamenávány výsledky doktorského studia ve studijním programu Historické vědy, oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny. První disertační práci – Kulturní politika v českých zemích 1948-1950 – obhájil Jiří Knapík 25. září téhož roku.

celý článek

Vazbami Opavy a Vídně v 19. století se s opavskými historiky zabývá též Hana Šústková z Ostravské univerzity

2013-11-27 masarykovaTaké Česká křesťanská akademie a Orel jednota ve Slavkově reflektují nynější zvýšený zájem opavské kulturní veřejnosti o dvacetiletí Rakouské knihovny připomínané zvláště výstavou Opava - Vídeň v dlouhém 19. století v Domě umění. Proto si k přednášce o historických souvislostech vztahu Opavy a Vídně pozvaly Mgr. Hanu Šústkovou, Ph.D.

celý článek

Něco nového nelze vyloučit ani u takového barda, jakým byl Petr Bezruč, nastínil literární vědec Michal Kosák

2013 11 Kosak Bezruc 1OPAVA – Hned v úvodu své přednášky Ke genezi Slezského čísla Petra Bezruče vnesl 25. listopadu Mgr. Michal Kosák, Ph.D., do duší posluchačů velké napětí: „Naše setkání bude mít dvě části – v první si připomeneme několik všeobecně známých skutečností o Petru Bezručovi a jeho díle, ve druhé vám pak představím nový objev ohledně Slezského čísla,"...

celý článek

Právní aspekty podnikání analyzují už dvě kolektivní monografie vydané na Obchodně podnikatelské fakultě

2013-11-18 opf ekonomika1Desetiletí existence si katedra práva Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v roce 2011 připomněla i vydáním kolektivní monografie věnované právním aspektům v podnikání. Stalo se tak v přímé návaznosti na závěry jí pořádaných konferencí Právo v podnikání vybraných členských států Evropské unie, jejichž tradice se k dnešku počítá na sedm ročníků.

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015