Příchodem nového proděkana dostávají věda a zahraniční styky na Fakultě veřejných politik v Opavě silné impulsy

2013-08-16 toth1Post proděkana Fakulty veřejných politik (FVP) v Opavě pro vědu a zahraniční styky zůstával po odchodu doc. PhDr. Alexandry Archalousové, Ph.D., dlouhé měsíce neobsazen. K datu letošního 20. května na něj ale děkan FVP doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., jmenoval historika a hungarologa Mgr. et Mgr. Andreje Tótha, Ph.D., z Ústavu středoevropských studií.

celý článek

Kresby Opavana Leo Haase zůstávají i po desetiletích cenným materiálem k výzkumu dějin holocaustu

2013-08-13 haas leoKdyž v roce 2010 vydala Slezská univerzita knižně práci prof. PhDr. Mečislava Boráka, CSc., The First Deportation of the European Jews. The Transports to Nisko nad Sanem (1939-1940), byly pro její obálku symbolicky vybrány dvě autentické kresby Leo Haase vytvořené v polovině února 1940. Od smrti jejich autora uplynulo v těchto dnech 30 let.

celý článek

Společná edice stvrzuje čilé zahraniční kontakty jazykovědců z Ústavu bohemistiky a knihovnictví

2013-08-05 Greenberg1Ústav bohemistiky a knihovnictví (ÚBK) Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě a jeho oddělení lingvistiky stojí za vydáním společné monografie Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. Uspořádali ji PhDr. Zbyněk Holub, Ph.D., a Mgr. Ing. Roman Sukač, Ph.D., úvodem ji opatřila doc. PhDr. Eva Höflerová, Ph.D., vedoucí ÚBK.

celý článek

Se svými studenty působícími na výzkumu v Kobeřicích jsem spokojený, říká archeolog a pedagog Jiří Juchelka

2013 08 Koberice vykopy1OPAVA - PhDr. Jiří Juchelka, Ph.D., nepůsobí jen na Ústavu archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, kde od roku 2011 připravuje budoucí archeology a historiky jako odborný asistent, ale také na opavském pracovišti Archeologického ústavu AV ČR Brno. Zatím poslední „štací“ se mu staly Kobeřice...

celý článek

Monografie Libora Martinka o Chopinovi konfrontuje realitu s fikčním světem literatury

2013 07 Chopin malyOPAVA - Ke své druhé odborné specializaci, totiž hudební vědě, se vrátil v těchto dnech literární vědec, překladatel, básník a pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF Slezské univerzity v Opavě a mimořádný profesor Vratislavské univerzity doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. Ve své nejnovější publikaci Fryderyk Chopin v české literatuře...

celý článek

Závěr workshopu RAGtime ukázal, co pro opavskou i světovou astrofyziku znamená Marek Abramowicz

2013-07-22 ragtime-abramowiczVedle Johna Millera je Marek Abramowicz nejčastějším účastníkem workshopu RAGtime. Na jeho 15. ročníku uspořádaném Ústavem fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty ve dnech 16. - 18. července vyslechl všechny přednesené příspěvky a ve svém vystoupení, jež bylo v programu zařazeno jako předposlední, je též dílem posoudil a zhodnotil.

celý článek

Partnerská spolupráce mezi univerzitami v Opavě a ve Würzburgu se už projevuje také v oblasti vědy

2013-06-18 jmuv wolfDohoda o spolupráci mezi Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMUW) a Slezskou univerzitou (SU) v Opavě přinášela až dosud výsledky především v oblasti výuky německého jazyka. Současní studenti a nedávní absolventi němčiny, kteří mají či měli možnost JMUW navštívit, se shodují na tom, že Würzburg je pro ně hlavní světovou metropolí.

celý článek

TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015