Vratislavská univerzita ocenila profesora Žáčka zlatou medailí

pondělí 19. října 2015 10:09

Foto: Archiv Vratislavské univerzity

VRATISLAV, OPAVA – Jako ocenění osobního přínosu k rozvoji univerzity, upevňování vzájemné spolupráce v rámci Konference rektorů slezských univerzit i jako poděkování za dosavadní práci v oblasti historických věd, zejména v otázkách historie Slezska a česko-polských vztahů. To byly důvody, proč rektor Vratislavské univerzity (Uniwersytet Wrocławski) prof. dr hab. Marek Bojarski udělil bývalému rektoru Slezské univerzity a současnému proděkanovi Fakulty veřejných politik prof. PhDr. Rudolfu Žáčkovi, Dr., významné ocenění – Zlatou medaili Vratislavské univerzity.

Foto: Archiv Vratislavské univerzity Medaili si profesor Žáček převzal 1. října tohoto roku při příležitosti slavnostní inaugurace na půdě jedné z nejstarších vysokých škol ve střední Evropě. Do Vratislavi jej doprovázel děkan FVP doc. Dušan Janák. V rámci slavnostního ceremoniálu přečetl rektor Vratislavské univerzity prof. Bojarski také dopis polského prezidenta Andrzeje Dudy a premiérky Evy Kopacz. Nejvyšší polský představitel ve svém dopise vyjádřil osobní gratulaci a srdečné blahopřání všem oceněným profesorům. Stejného vyznamenání jako prof. Žáčkovi se pak dostalo profesoru Janu Łobodovi z Vratislavské univerzity, který působí mimo jiné v Mezinárodním centru slezských studií. Rektor Bojarski rovněž jmenoval doktorem honoris causa prof. Bernarda Silviho z pařížské Univerzity Petra a Marie Curie, který už více než třicet let úzce spolupracuje s vratislavskou Fakultou chemie.

Profesor Žáček se dlouhodobě zaměřuje na dějiny Slezska a problematiku česko-polských vztahů. Je aktivním účastníkem a pořadatelem mnoha společných česko-polských projektů věnovaných výzkumu Slezska a má také velkou zásluhu na tvorbě projektů přispívajících k integraci českých a polských výzkumných center, jako například Atlasu polsko-českého pohraničí nebo Encyklopedie Slezska. Senát Vratislavské univerzity obzvláště vyzdvihl jeho přínos k rozvoji spolupráce českých vědeckých kruhů s Polskem, Slezskem, Vratislaví a samotnou univerzitou. Příkladem může být profesorovo dlouhodobé předsednictví Konference rektorů slezských univerzit nebo jeho působení v rámci Mezinárodního centra slezských studií a Polsko-české vědecké společnosti.

Dopis polského prezidenta Andrzeje Dudy

Vratislavská univerzita (Uniwersytet Wrocławski) patří k nejstarším evropským vzdělávacím institucím. Oficiálně vznikla roku 1811 spojením vratislavské Akademie Leopoldina s Evropskou univerzitou Viadrina z Frankfurtu nad Odrou, ale nepřímo navazuje na předchozí vzdělávací instituci, založenou už v roce 1505 králem Vladislavem Jagelonským, kterou v roce 1701 povýšil císař Leopold I. na vysokoškolskou úroveň. V současnosti má deset fakult a navštěvuje ji na 28 tisíc posluchačů všech úrovní vzdělávání.

Autor: Marek Cetkovský/FVP

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015