Výzkum ukáže, jak se seniorům cestuje v opavské MHD

pondělí 16. května 2016 14:47 Autor: Marek Cetkovský

MDPOOPAVA - Dopravní podnik města Opavy ve spolupráci s Centrem empirických výzkumů na Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě připravuje rozsáhlý průzkum mezi seniory, kteří využívají služeb opavské městské hromadné dopravy. Průzkum si klade za cíl zmapovat, jakým způsobem se senioři přepravují, to znamená které linky a v jaké intenzitě využívají a jaké náklady na MHD vynakládají.

Sběr dat mezi cestujícími budou v období od 19. do 31. května 2016 provádět studenti Fakulty veřejných politik, kteří si tak vyzkouší práci tazatelů sociologických terénních šetření. Na základě analýzy získaných dat následně vypracují odborníci z Centra empirických výzkumů materiál pro opavský dopravní podnik a zejména pak radu města Opavy, která bude s jeho závěry dále pracovat. Zvláštní pozornost bude věnována otázce finanční zátěže, kterou cestování městskou hromadnou dopravou v Opavě seniorům přináší. „Samotný průzkum mezi cestujícími, v tomto případě seniory, jsme intenzivně připravovali společně s vedením dopravního podniku v průběhu posledních dvou měsíců. Svým zaměřením je bezesporu unikátní v rámci celé České republiky,“ dodává Michal Kuděla z Centra empirických výzkumů.

Není to přitom první výzkum, na kterém škola s magistrátem spolupracuje. Již v roce 2013 se studenti ptali Opavanů, jak se jim ve městě žije. Opava z výzkumu vyšla překvapivě dobře a zařadila se mezi města s nejspokojenějšími obyvateli vůbec. Jednou z mála vad na kráse se ukázala být právě nedořešená otázka dopravy, v dotaznících se objevovala nespokojenost s hustotou automobilové dopravy, chybějícím obchvatem města, nedostatkem parkovacích míst a nezastřešenými zastávkami MHD.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015