Akademická poradna se mění na Poradenské a kariérní centrum

pátek 10. června 2016 13:23

 

2016 06 karierni centrumOPAVA - Nemění se poradna samotná, ani její zaměření, ba naopak: mění se pouze její název, který již dávno nepostihoval celou podstatu její činnosti, která přesáhla rozměr pouhého poradenství. Poradenské a kariérní centrum se totiž věnuje celé paletě činností od podpory uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami po širokou oblast spolupráce se zaměstnavateli. Sféra budoucího uplatnění absolventů VŠ nabývá stále většího významu a její důležitost si uvědomuje i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, které oprávněně začíná na intenzivnější spojení s praxí a zpětnou vazbu o zaměstnanosti absolventů jednotlivých škol klást stále vyšší důraz.

Z pracovního portfolia nového centra poradenství pro studenty nevymizelo, ale rozrostlo se o další kompetence a činnosti, jako jsou podpora uplatnitelnosti studentů a absolventů na trhu práce, rozvoj spolupráce s absolventy, spolupráce na rozvoji činnosti centra CŽV, analytická, inovativní činnost v rámci rozvoje inkluzivního prostředí na SU, realizace zážitkových seminářů a výcviků v rámci rozvoje kompetencí studentů a absolventů SU, správa absolventského portálu, příprava nového kariérního portálu apod.

Nový název tak nejen lépe vystihuje široký rozsah činností tohoto celouniverzitního oddělení, ale umožňuje také lepší intuitivní dohledatelnost centra cílovou skupinou klientů, kterou tvoří nejen studenti a absolventi Slezské univerzity v Opavě, ale také uchazeči o studium, studenti se specifickými vzdělávacími potřebami a v neposlední řadě také zaměstnavatelé a další externí partneři. Pracovníci centra si také od nového názvu slibují zvýšení povědomosti o spektru nabízených služeb.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015