Slezská univerzita si na akademickém dnu připomněla své čtvrtstoletí

pátek 7. října 2016 12:30 Autor: Karin Martínková

13
 

OPAVA - Ve středu 5. října zažila akademická obec Slezské univerzity v Opavě opravdu velice slavnostní a rušné zahájení nového akademického roku. Vzhledem k tomu, že letošní Akademický den byl výjimečně slavnostní především z důvodu 25letého výročí založení univerzity, není ani divu. A tak odsvěcený kostel sv. Václava v centru Opavy přivítal jak početné zástupce opavské a karvinské akademické obce, kteří zcela naplnili vyhrazený prostor, tak vzácné a milé hosty - zástupce českých, slovenských a polských vysokých škol a univerzit a představitele politického, kulturního a společenského života.

05Program po slavnostním nástupu akademických hodnostářů v talárech za doprovodu slavnostních fanfár tradičně zahájil rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja. Svůj projev zahájil odkazem na uplynulých 25 let od založení univerzity a v duchu porovnávání stavu školství v průběhu uplynulých let jeho projev také pokračoval. Celý si jej můžete přečíst zde.

29Po rektorovi se ujal slova místopředseda vlády ČR pro vědu, výzkum a inovace Pavel Bělobrádek. Po jeho příslibu navyšování financí pro oblast vědy a výzkumu v příštích letech pokračoval program oceněním těch, kteří dosahují úspěchů již za současných podmínek. Zcela zaplněný prostor kostela tak přihlížel ceremoniálu předávání čestného doktorátu (doctor honoris causa) jednomu z nejvýznamnějších současných vědců působících v oblasti astrofyziky, profesoru Marku Abramowiczovi. Zážitkem pro zúčastněné bylo vyslechnutí civilního, prostého a vtipného děkovného projevu této velké postavy specifické oblasti fyziky. Také tento projev, stejně jako uvádějící laudatio prof. Zdeňka Stuchlíka a impozantní životopis profesora Abramowicze, si můžete přečíst zde.


16Po přijetí čestného doktorátu došlo k ocenění interních vědců a pedagogů. Akademické hodnosti docenta si převzali dva vědci Slezské univerzity, historik PhDr. Lukáš Novotný a astrofyzik RNDr. Gabriel Török. Další ocenění – zlatou medaili Slezské univerzity v Opavě – si převzali doc. Alice Kelemenová za významný příspěvek k dlouhodobému rozvoji univerzity ve vědecké a pedagogické oblasti a PhDr. Artur Sommer za aktivní práci v přípravném výboru pro zřízení SU, tvorbu studijních programů pro jazyk německý a latinský, za významný podíl na práci akademických senátů, a také za značné úsilí pro rozvoj fakulty a univerzity.

36Dále se rektor Slezské univerzity doc. Pavel Tuleja rozhodl udělit v letošním jubilejním roce medaile Silesia docta at culta 16 osobnostem úzce spjatým se založením Slezské univerzity v Opavě. Tuto medaili si přišli osobně převzít: Ing. František Peringer, MBA, prof. PhDr. Jaroslav Hubáček, CSc., Ing. Jindřich Hruška, Mgr. Jaromír Šimánek, Ing. Jiří Staněk, doc. RNDr. Jan Mrázek, CSc., Ing. Vasil Magliona, akad. soch. Zdeněk Kolářský a prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. Dalšími oceněnými výše zmíněnou medailí, kterou si však ze závažným důvodů nemohli převzít osobně, byli: JUDr. Dagmar Burešová, prof. Ing. Emanuel Ondráček, DrSc., doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc. a prof. RNDr. Libor Pátý, CSc., doc. RNDr. Přemysl Záškodný, CSc., doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c., a prof. RNDr. Dalibor Fronček, CSc., Ph.D.

35Program v kostele sv. Václava kulturně zarámovalo vystoupení Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity pod taktovkou fenomenálního Josefa Kostřiby. V  podání sboru zazněly čtyři písně, odměněné dlouhotrvajícím potleskem. Tradiční studentská hymna Gaudeamus igitur dopolední program akademického dne v kostele sv. Václava uzavřela.

V druhé části dne se hosté přesuli do prostoru Bezručova náměstí 14, kde se uskutečnilo oficiální otevření zrekonstruované budovy Fakulty veřejných politik a první prohlídka zbrusu nové Univerzitní knihovny. Mnoho z nich využilo možnosti důkladně si prohlédnout všechna zákoutí nové budovy, včetně specializovaných učeben Ústavu ošetřovatelství, dvou velkokapacitních poslucháren dohromady pro bezmála 400 studentů a dalších moderně vybavených učeben a odborných pracovišť a jako bonus navíc také mini výstavu mapující historii budov Slezské univerzity. O pohodu hostů po materiálnější stránce se pak postaralo bohaté pohoštění připravené studenty v univerzitním Gastrocentru a Akademický den Slezské univerzity v Opavě 2016 zakončilo zasedání univerzitní Vědecké rady.

17

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015