Historicky druhým děkanem Fakulty veřejných politik v Opavě se stal profesor Rudolf Žáček

úterý 1. listopadu 2016 17:51

2016 Zacek 1OPAVA - Prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. se stal novým děkanem Fakulty veřejných politik v Opavě. S účinností od 1. listopadu 2016 jej do funkce jmenoval rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. Profesor Rudolf Žáček se narodil v roce 1948 v Ostravě, vystudoval obor Dějepis-ruština na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2011 jej prezident Václav Klaus jmenoval profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny. Jeho hlavním odborným zájmem jsou dějiny Slezska a problematika česko-polských vztahů.

Dlouhodobě své jméno spojil se Slezským ústavem Slezského zemského muzea v Opavě (do r. 1993 Slezský ústav Československé akademie věd v Opavě), kde působí nepřetržitě od roku 1989, a se Slezskou univerzitou v Opavě, jejímž pedagogem se stal v roce 1991. Mezi lety 2007 až 2015 vykonával funkci rektora Slezské univerzity a výrazně se zasloužil o vznik druhé opavské fakulty. Právě na Fakultě veřejných politik od března loňského roku působil jako proděkan pro vědu a zahraniční styky, a zároveň byl pověřen vedením Ústavu středoevropských studií.

Ve funkci děkana vystřídá doc. PhDr. Dušana Janáka, Ph.D., který stál v čele fakulty nepřetržitě od jejího založení v roce 2008. Docent Janák, jehož jméno se za osm let stalo takřka synonymem nejmladší opavské fakulty, se ovšem na odpočinek nechystá. Nadále se bude věnovat vědecko-pedagogické činnosti a stane se novým vedoucím Ústavu středoevropských studií, ke kterému má jako historik a politolog nejblíže. Na adresu svého nástupce prohlásil: „Jsem přesvědčen, že zkušený manažer, jakým profesor Žáček bezesporu je, představuje dobrou volbu. Věřím, že fakultu úspěšně provede složitým obdobím, které všechny české vysoké školy čeká.“

V novém děkanovi získává fakulta uznávanou regionální autoritu – profesor Rudolf Žáček byl dlouholetým předsedou Konference rektorů slezských univerzit a od roku 2014 vykonává funkci čestného předsedy této organizace. Je také aktivním účastníkem a pořadatelem mnoha česko-polských projektů a má velkou zásluhu na tvorbě projektů přispívajících k integraci českých a polských výzkumných center, z těch aktuálních jmenujme například Atlas polsko-českého pohraničí nebo Encyklopedii Slezska.

Inaugurace, tedy slavnostní ceremoniál, při němž nový děkan převezme řetěz a žezlo jako symbol své funkce, se uskuteční na začátku prosince.

Text: Karin Martínková a Marek Cetkovský

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015