Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě má nového ředitele

úterý 1. listopadu 2016 17:57

2016 Englis 1OPAVA - Matematický ústav, od roku 1999 součást Slezské univerzity v Opavě působící po boku dalších tří fakult, má od 1. listopadu nového ředitele, prof. RNDr. Miroslava Engliše, DrSc. Ten zvítězil ve výběrovém řízení, vyhlášeném na konci května v souvislosti s končícím funkčním obdobím dosavadního ředitele, prof. RNDr. Jaroslava Smítala, DrSc., který Matematický ústav vedl posledních osm let.

Prof. Engliš se ředitelem Matematického ústavu stane již podruhé: poprvé jej vedl v letech 2005-2008. S jakou vizí se vrací do řízení Ústavu?
„Prvořadé je pro mě pokračovat ve vedení ústavu jakožto vědeckého pracoviště, a to ve všech na něm pěstovaných disciplínách – teorii dynamických systémů, geometrii a matematické fyzice, i v oblasti klasické analýzy a diferenciálních rovnic. Nicméně stranou pozornosti nesmí zůstat ani kvalita pedagogické činnosti a kontakt s aplikacemi. Nejobtížnějším úkolem pak bude získávat i nadále, navzdory demografickému vývoji, dostatek kvalitních uchazečů o studium, zejména na doktorském stupni.“

Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., se narodil v roce 1964 v Praze. Absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK, obor matematická analýza (1987), v roce 1991 obhájil kandidátskou disertační práci (CSc.) a v roce 2001 získal titul doktora věd (DrSc.). V roce 2004 následovala habilitace na Matematickém ústavu v Opavě a v roce 2006 byl jmenován profesorem v oboru matematická analýza. Na Matematickém ústavu působí od roku 2005, od roku 2011 na Slezské univerzitě v Opavě současně zastává také funkci prorektora pro vědu a zahraniční styky.

Profesor Engliš má bohaté mezinárodní zkušenosti. Působil na mnoha význačných světových univerzitách, na kratších i delších pobytech, na mnoha z nich opakovaně: v anglické Cambridge, rakouské Vídni, německém Mannheimu, polské Varšavě a Krakově, švédské Uppsale, Lundu a Göteborgu, americkém St. Louis a Wisconsinu, izraelské Haifě, kanadském Montrealu, nizozemském Leidenu, čínském Pekingu, francouzské Marseille a dalších. Je autorem či spoluautorem téměř stovky odborných článků, většinou publikovaných v zahraničních  impaktovaných časopisech, přednesl desítky odborných projevů a přednášek na mezinárodních konferencích a zahraničních akademických institucích, počty jeho citací sahají vysoko přes pět set. Je také členem řady vědeckých rad a organizací; nejdéle působí jako člen rad doktorských studijních oborů na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Další činnost je spjata s Akademií věd ČR, kde působí ve Vědecké radě AV ČR, v Radě Matematického ústavu AV ČR, v Národním komitétu pro matematiku a v Komisi pro etiku vědecké práce.

Za výsledky své vědecké práce prof. Miroslav Engliš obdržel cenu Učené společnosti ČR pro mladé vědecké pracovníky (1997), další pro vědecké pracovníky (2007), dále „ISAAC Award” mezinárodní Society for Analysis, its Applications and Computation (Berlín 2001) a cenu Otto Wichterleho udělenou AV ČR (2002).

Text: Karin Martínková a Marek Cetkovský

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015