Aby absolventi oboru sociální práce nekončili za pokladnou v supermarketu, přeje si ministryně Michaela Marksová

pátek 25. listopadu 2016 11:51 Autor: Marek Cetkovský

Foto: Marek Cetkovský

OPAVA - Ve zcela zaplněné aule na Bezručově náměstí 14 se otevřeně a bez zbytečné korektnosti diskutovalo o připravovaných právních úpravách, o problému sociálně vyloučených lokalit, zneužívání sociálních dávek hmotné nouze a o potížích držitelů průkazu TP. Pozvání do Opavy totiž přijala ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Vedle ní zasedli za řečnickým stolem rektor Slezské univerzity doc. Pavel Tuleja, senátor a ředitel zařízení MPSV – CSS Hrabyně dr. Vladimír Plaček, poslanec PS ČR a místopředseda Výboru pro sociální politiku dr. Miroslav Opálka a paní Hana Brňáková, ředitelka Centra ANIMA Opava. Fakultu veřejných politik, která diskusi hostila, zastupovala proděkanka dr. Marta Kolaříková a role moderátora se ujal doc. Martin Kaleja.

Pozitivním zjištěním bylo, že podstatnou část z vyhrazených dvou hodin vyplnila diskuse se studenty, pedagogy a veřejností. Prvním tématem, nad kterým se debatovalo, byla problematika vyplácení sociálních dávek hmotné nouze. Ministryně Marxová vyslovila názor, že s nejchudšími vrstvami nelze zpřetrhat veškeré vazby, protože důsledkem by byl pouze nárůst kriminality a vznik ghett, jejichž obyvatelé by byli ponecháni napospas svému osudu. Podle ministryně nelze úplně rezignovat na vyplácení dávek nepracujícím lidem, protože určité skupiny obyvatel zkrátka v současné situaci zaměstnat nelze. Zároveň podotkla, že takzvané tunely, tedy velké úniky peněz, odčerpávají ze státního rozpočtu násobně více finančních prostředků než neoprávněně vyplacené sociální dávky a v této souvislosti zmínila například skandál kolem nákupu letounů CASA.

Ministryně Marksová se také nechala slyšet, že „když sociálně vyloučeným sebereme televizi, budou ještě vyloučenější.“ Tím chtěla upozornit na mnohdy přehnané restrikce vůči nejchudším vrstvám obyvatel, které ve výsledku pouze pomáhají roztáčet spirálu chudoby. Připomněla, že v České republice je nesprávně nastavený systém, podle kterého čím chudší je člověk žádající o podporu, tím přísněji se u něj testuje, zda má na ni skutečně nárok. V praxi to znamená, že v případě lidí ze samého sociálního dna se nezohledňuje pouze výše příjmů, ale také hodnota jejich majetku. Takoví lidé se potom musejí zbavovat i předmětů denní potřeby nebo majetku, na kterém jsou mnohdy existenciálně závislí.

Kromě debaty o různých podobách chudoby přišly na přetřes také další aktuální otázky spadající do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí. Ministryně Marksová mírnila vášně okolo připravovaného zákona o sociálním bydlení, který v posledních týdnech vyvolává zvláště ve vedení obcí a měst bouřlivé reakce. Na adresu zmíněného zákona prohlásila, že zatím není vůbec jasné, zda se ho podaří schválit do příštích parlamentních voleb. K odpovědi na případnou finanční náročnost takového právního opatření se však postavila trochu vyhýbavě. V závěru besedy si pak diskutující ještě posteskli nad neuspokojivou transformací zařízení psychiatrických zařízení, která však dle slov ministryně patří do kompetence Ministerstva zdravotnictví, a na problémy s integrací menšin na Ostravsku.

Fotografie z besedy si můžete prohlédnout na Facebooku Fakulty veřejných politik.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015