Univerzitní italistka Eva Klímová přeložila unikátní historii života Albrechta z Valdštejna

pátek 9. prosince 2016 14:11

Text: Mgr. Jaroslava Malá

Do knihkupectví přichází překlad tisku Historia della vita d’Alberto Valstain, Duca di Fritland z pera italského historika 17. století hraběte Galeazza Gualda Priorata, který vyšel v Lyonu v roce 1643 s věnováním francouzskému králi Ludvíku XIII. a který je prvním a jediným vydáním tohoto spisu.

2016 12 Klimova preklad 2OPAVA - Překlad je výsledkem náročné a trpělivé práce docentky Evy Klímové, vedoucí oddělení italistiky FPF SU v Opavě. Historici jistě ocení význam díla z pera ve své době slavného evropského historika Galeazza Gualda Priorata. Nabízí nám pohled na slavného kontroverzního generalissima třicetileté války, přičemž různé aspekty Valdštejnova života a povahy jsou vykresleny z pozice člověka, který ho znal.
Text je jedinečný také z jazykového hlediska. Vyznačuje se vpravdě barokním jazykem a zjevným Priorátovým úsilím o vysoký literární styl. Je plný složitých větných struktur, metafor a přirovnání, jakož i odkazů na antiku. Toto všechno práci na překladu velmi znesnadňovalo. Priorato rozhodně nebyl historikem dnešního ražení, Valdštějnovu biografii neustále komentuje a vyjadřuje své postřehy a názory, čímž knize dodává filozofující ráz.

Překlad samotného textu doplňuje rozsáhlá a zajímavá předmluva italského bohemisty Alessandra Catalana a je opatřen poznámkami doc. Zdeňka Hojdy. Kniha vychází u pražského nakladatelství Dauphin ve vynikající formální úpravě včetně původního segmentování poznámkami na okraji a pravidelnými, hvězdičkou označenými filozofujícími postřehy. „K rozhodnutí přijmout práci na převodu Prioratova díla do češtiny mě přivedla zvědavost lingvisty a práce na něm, která se postupem času stávala lehce vzrušující až dobrodružnou, byla pro mě byla velikou výzvou,“ netají se doc. Klímová.

Čtenáři bezpochyby usoudí, že dobře udělala, když ji přijala.

2016 12 Klimova preklad 1

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015