Profesor Rudolf Žáček převzal insignie a ujal se funkce děkana Fakulty veřejných politik

neděle 11. prosince 2016 10:23 Autor: Martin Kůs

2016 12 inaugurace zacek 1

Slavnostní inaugurací byl ve středu 7. prosince 2016 do funkce děkana Fakulty veřejných politik v Opavě uveden profesor Rudolf Žáček.

OPAVA – Profesor PhDr. Rudolf Žáček, Dr., byl zvolen akademickým senátem fakulty kandidátem na děkana Fakulty veřejných politik v Opavě ve středu 27. dubna 2016 (více jsme psali zde). Rektor Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., tuto kandidaturu přijal a profesora Žáčka jmenoval do funkce od 1. listopadu 2016. Prof. Žáček ve funkci vystřídal dosavadního děkana doc. Dušana Janáka a jeho funkční období bude čtyři roky.

Fotoreportáž najdetete na facebooku
Fakulty veřejných politik v Opavě

2016 12 inaugurace zacek 2Po uvedení do funkce předsedou Akademického senátu Fakulty veřejných politik Mgr. Kamilem Janišem, Ph.D., převzetí insignií a prvním děkanském projevu jmenoval nový děkan tři proděkany fakulty – do funkce proděkanky pro studijní a sociální záležitosti byla jmenována Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D., do funkce proděkana pro vědu a zahraniční styky byl jmenován doc. PaedDr. et PhDr. Kamil Janiš, CSc., a do funkce proděkana pro informace a rozvoj byl jmenován doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D.

Vedle představitelů akademické obce a zástupců českých i zahraničních vysokých škol se inaugurace v prostorách auly v nové budově Univerzitní knihovny zúčastnili také představitelé veřejného, kulturního a náboženského života regionu.  
 
2016 12 inaugurace zacek 3Součástí slavnostního shromáždění bylo rovněž představení publikace Kořeny a Křídla, která se věnuje zajímavé historii opavských univerzitních budov. Knihu představila prof. PhDr. Irena Korbelářová, Dr., která ji, ve spolupráci s profesorem Žáčkem, sestavila a napsala. Oba autoři ji společně s rektorem univerzity následně uvedli do života. Inauguraci následně ukončilo vystoupení Komorního pěveckého sboru Slezské univerzity, který se po krátkém recitálu s hosty rozloučil zpěvem studentské hymny Gaudeamus igitur.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015