Na Ústavu informatiky hledají možnosti, jak předcházet dopadům civilizačních chorob

středa 8. února 2017 12:05

2017 02 tepny 1

Foto: Počítačová aplikace k analýze ultrazvukového B-obrazu. Foto: Ústav informatiky FPF v Opavě


OPAVA - Většina dnešních civilizačních nemocí zasahuje stále nižší ročníky nejen vlivem současného životního stylu. Také stárnutím populace roste počet civilizačních chorob a to se promítá i do nákladnosti léčby. Nejen z pohledu ekonomického, ale i společenského, je nutné hledat možnosti, jak těmto nemocem předcházet a snažit se tak snižovat jejich vliv na populaci. Jednou z těchto nemocí je Parkinsonova choroba nebo rizika cévní mozkové příhody a vzniku infarktu v důsledku stenotických změn tepen.

Počítačově podporovanou analýzou Parkinsonovy choroby se zabývají doktorandi doc. Ing. Petra Čermáka, Ph.D, na Ústavu informatiky FPF SLU. Výzkum je založen na analýze digitálních ultrazvukových B-obrazů, další cestou je fúze obrazů z jiných radiologických modalit. Využívá se několik metod pokročilé analýzy obrazu, což poslouží nejen jako predikce onemocnění, ale rovněž k diferenciální diagnostice v čase. Obrázek z počítačového programu viz níže.
 
Jako u každého výzkumu souvisejícího s medicínou, musí být i klinická stránka, kterou zajišťuje prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO působící jako přední expert v oborech neurologie a neurosonologie. Tato spolupráce má výsledky ve formě několika publikací s odborným asistentem Ing. Jiřím Blahutou, Ph.D., který zpracoval disertační práci na téma detekce Parkinsonovy choroby.
Na začátku výzkumu se předpokládalo pouze použití diagnostického ultrazvuku, vzhledem k jeho dostupnosti. Dnes se ale využívají metody fúze více obrazů z různých modalit, jako například ultrazvuku, RTG počítačová tomografie a magnetická rezonance. Tato fúze zlepšuje možnosti analýzy a spolehlivosti detekce. V článku “Transcranial Sonography of the Insula: Digitized Image Analysis of Fusion Images with Magnetic Resonance” je o tomto diskutováno. Článek je publikací nejen Dr. Blahuty a vědců z ČR, ale i ze zahraničí s velkým impakt faktorem.

Ve zmíněném článku je publikována případová klinická studie na vzorku 130 pacientů praktického využití aplikace k analýze insulární kúry a výsledky analýzy transkraniálních obrazů s MRI fúzí. Bylo dosaženo velmi příznivých výsledků podrobených statistické analýze a výsledky byly srovnány s vizuálním hodnocením provedeným erudovaným odborníkem.

Ze závěru výzkumu je patrné, že metoda může být úspěšně použita v klinické praxi. Spolehlivost a reprodukovatelnost v čase i mezi měřeními dosahuje nad 90 %.
Tato problematika má široké využití k predikci i diferenciální diagnostice v moderní medicíně a především k podchycení prvotních příznaků k včasnému odhalení nemoci a nasazení správné léčby.

Autoři: doc. Čermák a dr. Blahuta

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015