Fakulta veřejných politik otevře specializovaná pracoviště – výukový byt a výslechové středisko

středa 26. dubna 2017 8:02 Autor: Administrator

2017 04 FVP spec byt 2

OPAVA – V pátek 28. dubna 2017 v 11 hodin slavnostně otevře Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě nové specializované pracoviště - výukový byt a speciální výslechové středisko. Obě zařízení vznikla v rámci spolupráce fakulty a Policie České republiky.

Výukový byt je určen k výuce převážně odborných předmětů realizovaných na Fakultě veřejných politik v Opavě. Měl vzniknout v suterénu budovy na Bezručově náměstí 14 už v době její komplexní rekonstrukce (dokončena v říjnu 2016, pozn. red.), ale původní záměr přeměnit skladovací prostory v toto specializované pracoviště se neuskutečnil. „Aby bylo možno vrátit se k původní myšlence plnohodnotného využívání takového výukového bytu, bylo nutno přistoupit ke zcela nové obsahové náplni konzultované s odborníky z praxe, včetně odpovídajícího vybavení technikou na úrovni odpovídající dnešním požadavkům,“ uvedla k novým prostorám Mgr. Martina Vaculíková, referentka pro informace a propagaci fakulty.

2017 04 FVP spec byt 1Užívání výukového bytu je nově koncepčně propojeno tak, aby umožňovalo spolupráci vědeckopedagogickým pracovištím, zejména Ústavu ošetřovatelství (ÚO), Ústavu pedagogických a psychologických věd (ÚPPV) a Ústavu veřejné správy a regionální politiky (ÚVSRP). Byt je navržen jako bezbariérový s uzpůsobením provozu pro výuku a pohyb imobilních osob s bezbariérovým přístupem ze dvora a v rámci výuky tak bude sloužit pro nácvik práce s osobami se specifickými potřebami v rámci oborů realizovaných na Fakultě veřejných politik v Opavě: Všeobecná sestra, Sociální patologie a prevence, Veřejný správa a sociální politika, dále bude také využíván pro výuku odborných předmětů v rámci Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

2017 04 FVP spec byt 4Součástí výukového bytu je také speciální výslechové středisko zahrnující místnost pro přísedící a výslechovou místnost. „Toto výslechové středisko bude sloužit pro výuku a nácvik komunikačních a psychologických dovedností, a to se zaměřením na patologické jevy a krizové situace. Nad rámec výuky bude výslechové středisko využíváno také Policií ČR, Územním odborem Opava, pro realizaci zvláště kritických výslechů, kde je nutné, aby výslech probíhal v přirozeném prostředí a zároveň mohl být v přísedící místnosti přítomen státní zástupce a další odborníci např. psycholog,“ vysvětlila Martina Vaculíková s tím, že se tedy jedná o výslechy v rámci kriminality páchané na dětech, domácího násilí a obdobných záležitostí. Tato spolupráce s PČR při využití výslechového střediska se projeví také ve výuce formou tvorby scénářů a vzorových situací pro výuku komunikačních a psychologických dovedností, což ve výsledku povede ke zvýšení kvality absolventů.

V rámci technického vybavení tohoto výukového bytu budou některé jeho prostory (jako např. místnost pro přísedící a výslechová místnost) vybaveny výpočetní a zejména audiovizuální technikou na úrovni odpovídající potřebám současné doby.

2017 04 FVP spec byt 3

2017 04 28 FVP pozvanka byt

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015