2017 06 FPF hvezdarna 2

OPAVA - Ve čtvrtek 8. června přijalo pozvání Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě vedení města Opavy a zástupci médií, aby si přišli prohlédnout novou observatoř, která tímto dnem ukončila své "zkušební období" a byla oficiálně dána do standardního provozu.

Fotoreportáž najdetete na facebooku Slezské univerzity v Opavě


2017 06 FPF hvezdarna 3Primátora Opavy Radima Křupaly a dalších hostů se nejprve ujal děkan fakulty prof. Zdeněk Stuchlík, který v krátké přednášce představil čím se opavští univerzitní fyzici zabývají, jakým výzkumům a vědeckým směrům se věnují, čeho v posledních několika letech dosáhli, ale také nastínil plány, které fyzici a astrofyzici mají.

Poté je proděkan pro informace a rozvoj Dr. Tomáš Gráf pozval přímo do kopule, kde je moderní teleskopiské zařízení, jehož základem je elektronický dalekohled o průměru 250mm, umístěno a představil jim jeho možnosti i plánované využití jak pro odbornou, tak laickou veřejnost.  

2017 06 FPF hvezdarna 4Jak už bylo dříve fakultou deklarováno, univerzitní hvězdárna bude prioritně sloužit pro vědecké a výzkumné aktivity studentů, ale univerzita hodlá nabízet možnost návštěvy především středním školám a také veřejnosti.

Zájemci se mohou o univerzitní hvězdárně, jejím vybavení a možnostech, ale i o prováděných výzkumech, více dozvědět na webu WHOO!, který je součástí Ústavu fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Fotografie: Ondřej Durczak a Martin Kůs

2017 06 FPF hvezdarna 1