Hana Rösslová pracuje, stará se o rodinu a přesto dosáhla na červený diplom i vítězství v soutěži

středa 2. srpna 2017 11:07 Autor: Martin Kůs

2017 07 Rosslova 3

TRUTNOV, OPAVA - Jsou studenti, kteří svému studiu toho nedají moc, jsou tací, kteří procházejí zkouškami tak nějak bez problémů a jsou také takoví, kteří prostě zaberou a jedou celou dobu naplno. Mezi ně bezesporu patří Hana Rösslová, čerstvá absolventka bakalářského studijního oboru Veřejná správa a sociální politika.

Hana své studium zahájila před třemi roky, kdy se přihlásila do kurzu celoživotního vzdělávání, přednášeného ve Vzdělávacím centru Trutnov Fakulty veřejných politik v Opavě. Po dvou letech se úspěšně zapsala do třetího ročníku bakalářského studia a na konci června stála mezi 22 úspěšnými absolventy při slavnostní promoci ve Společenském centru Trutnovska pro kulturu a volný čas, místními přezdívaném jako UFFO. Ve štosu desek s bakalářskými diplomy “svítily“ pouze tři v červené barvě. Jedny z nich skrývaly diplom Hany Rösslové, který potvrzoval, že vystudovala s vyznamenáním. A nejen to. Hana také zpracovala svoji závěrečnou bakalářskou práci tak bravurně, že se stala vítězkou soutěže O nejlepší závěrečnou bakalářskou a magisterskou práci 2017.
2017 07 Rosslova 2„Motivací ke studiu pro mě bylo vlastní rozhodnutí. Stále se zvyšující požadavky vzhledem k mému zaměstnání mne vedly k myšlenkám na prohloubení si všeobecných i odborných znalostí. Velkým vzorem pro mě byla moje dcera, která studovala lékařskou fakultu a stále mne přemlouvala ke studování,“ vzpomíná na dobu před třemi roky Hana Rösslová, která dnes pracuje jako odborný referent oddělení hygieny dětí a mladistvých na Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové, územní pracoviště v Trutnově.

Tři roky v lavicích utekly jako pověstná voda. Zůstaly nejen znalosti, ale také vzpomínky a noví přátelé: „Atmosféra při studiu byla velmi příjemná. Náš ročník byl kamarádský, držel pospolu, i když v něm byly zastoupeny dvě věkové generace. Vrátili jsme se zpět do školních lavic a těchto chvil jsme si užívali, přestože zvláště při zkouškách to byly náročnější, někdy stresující až vyčerpávající okamžiky. Ale právě to nám pomohlo vytvořit nová přátelství,“ komentuje Hana své studium a koneckonců i společná fotka po promocích jasně dokazuje, že to vůbec nejsou vymyšlená slova.

Studium pro posluchače, kteří mají své starosti doma v rodině, docházejí do zaměstnání a neprožívají onen ‘klasický‘ studentský život, bylo pro všechny hodně náročné. Pro mnohé vyžadovalo značné úsilí jich samých i toleranci blízkých.
„Vedení konzultačního střediska v Trutnově v čele s panem profesorem Vladimírem Wolfem a paní Simonou Kotrbancovou nám pomáhalo během studia v organizačních záležitostech, komunikace byla vždy vstřícná. Vyžadovaná dochvilnost, kázeň a přísnost při zkouškách byla vždy na místě a při studiu je nutná. Všichni jsme toto akceptovali a dodržovali,“ potvrzuje Hana a dodává: „Velmi jsme si rovněž cenili toho, že přednášející dojížděli z Opavy za námi do Trutnova. My, studenti, jsme tedy nemuseli nikam cestovat a mohli jsme se plně věnovat studiu.“

2017 07 Rosslova 4Téma své bakalářské práce Problematika pěstounské péče na přechodnou dobu si zvolila i přesto, že se s touto oblastí ve svém zaměstnání nesetkává. Proto bylo její vypracování pro Hanu náročné, veškeré informace si musela najít a nastudovat, sbírat zkušenosti od odborníků… Zvládla to bravurně a později za ni získala ocenění i uznání.
„V závěrečné práci jsem se zabývala specifickou formou náhradní rodinné péče, která v naší republice existuje od roku 2006. Je tu tedy více než deset let, ale většího rozkvětu zažívá až za poslední čtyři roky. Je to nový, málo prozkoumaný institut. Z tohoto důvodu jsem si téma vybrala,“ uvádí čerstvá absolventka, která se také svěřuje s tím, že téma bylo velice zajímavé, ale i náročné: „Během zpracovávání praktické části jsem se setkala s přechodnými pěstouny a sociálními pracovníky, úžasnými lidmi. Velmi to obohatilo moje životní pohledy. K tak úspěšnému umístění bakalářské práce kromě mého úsilí přispělo i odborné vedení vedoucí práce paní doktorky Věry Juříčkové. Dále pak vstřícnost, ochota a možná i odvaha přechodných pěstounů a sociálních pracovníků poskytnout mi rozhovory, bez kterých by moje bakalářská práce nemohla vzniknout.“  

Člověk chodí do školy proto, aby se něco dozvěděl, naučil a následně to využil v životě. Ne jinak to bylo v případě Hany Rösslové, které studium rozšířilo a prohloubilo dosavadní znalosti potřebné k práci v oblasti státní správy. „Když se dnes ohlédnu, ty tři roky ve škole mi daly hodně. Získané cenné znalosti, především ty z oblasti psychologie a komunikace, využívám denně. Jak v pracovním procesu, tak i v běžném životě. Jak říká Karel Čapek - Vzdělání je to, co nám zůstane, když zapomeneme všechno, co jsme se naučili ve škole – a já věřím, že mi toho zůstane hodně.“

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015