Proběhl workshop na téma Profesní připravenost učitelů základních škol

čtvrtek 31. srpna 2017 10:35 Autor: Martina Vaculíková

OPAVA - Ve středu 30. 8. 2017 proběhl na Fakultě veřejných politik SU v Opavě workshop k projektu Profesní připravenost učitelů ZŠ v oblasti rizikového chování a jeho prevence v MSK. Projekt, který byl podpořen z dotačního programu „Program Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2016“, realizuje skupina akademických pracovníků z Ústavu pedagogických a psychologických věd FVP, kteří na workshopu seznámili účastníky nejen s projektovým záměrem a hlavními cíli, ale především prezentovali dosažené výsledky získané jednak dotazníkovým šetřením u učitelů ZŠ a polostrukturovanými rozhovory s řediteli škol a se školními metodiky prevence. Kromě prezentací výsledků šetření, které byly hlavní náplní workshopu, se dále přítomní věnovali současné podobě přípravy učitelů v oblasti rizikového chování a jeho prevence a připravovanému obsahu metodických materiálů pro učitele. Obsahem diskuse mezi účastníky byly rovněž velmi podnětné informace ze zahraniční konference - 39. ISPA Conference v Manchesteru „Supporting Vulnerable Children and Yound People in an Uncertain World“, kde byly výsledky projektu také prezentovány. Workshopu se zúčastnili nejen ředitelky, příp. školní metodici prevence ze základních škol, kteří se podíleli na projektu, ale také zástupkyně Krajského úřadu MSK – krajská koordinátorka prevence rizikového chování, zástupkyně z Odboru školství, mládeže a sportu, oddělení rozvoje vzdělávání, tisková mluvčí a preventistka Městské policie Opava a protidrogová koordinátorka a manažerka prevence kriminality Magistrátu města Opavy. Pracovního jednání se zúčastnil i děkan FVP SU v Opavě prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr., který všechny účastníky přivítal a celé jednání zahájil. Zástupci základních škol uvedený projekt hodnotili velmi kladně a očekávají avizované výstupy z projektu, které by v praxi mohli uplatnit. Workshop byl mimo jiné příležitostí k prohloubení spolupráce Ústavu pedagogických a psychologických věd FVP SU v Opavě se základními školami v Moravskoslezském kraji, která přispěje k užitečné vzájemné výměně dosavadních zkušeností a nových postřehů v kontextu aktuálních témat řešených v oblasti rizikového chování a jeho prevence.

Autor: doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D.

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015