2017 12 Natalka predani seku 1

Zleva: studentka Lucie Zelinková a Nikola Konečná, tiskový mluvčí Slezské univerzity Daniel Martínek, maminka Natálky Hana Semenyšinová, Natálka, rektor Pavel Tuleja, fyzioterapeutka Hana Illková a její dcera. 

Rovných 40 000 Kč (pro účetní správnost slovy: čtyřicet tisíc korun českých).
To je částka, kterou pro Natálku Kotasovou získala charitativní sbírka a benefiční koncert připravené a realizované Slezskou univerzitou v Opavě společně s Asociací studentů a přátel Slezské univerzity.
 


OSTRAVA, OPAVA - Symbolický šek na částku 40 000 korun předal včera k večeru rektor Slezské univerzity v Opavě Pavel Tuleja Haně Semenyšinové, mamince osmileté Natálky, trpící následky dětské mozkové obrny. Právě pro účely zdravotních rehabilitací Natálky Kotasové, které rektor přinesl také dárek v podobě velkého plyšového medvěda, je částka určena. Jedná se o výtěžek charitativní sbírky a benefičního koncertu připravených a realizované Slezskou univerzitou v Opavě společně s Asociací studentů a přátel Slezské univerzity.
 
2017 12 Natalka predani seku 6V neurorehabilitačním a edukačním centru ARCADA NeuroMedical Center v Ostravě-Porubě, kde k setkání došlo, byl aktu přítomen také Miloš Svoboda, zakladatel a předseda Asociace rodičů dětí s dětskou mozkovou obrnou, tiskový mluvčí Slezské univerzity v Opavě Daniel Martínek a studentky Lucie Zelinková a Nikola Konečná, iniciátorky benefičního koncertu.

„Mile mě překvapilo, za jak krátkou dobu se podařilo na Slezské univerzitě nasbírat tak vysokou částku. Jsem osobně velmi rád, že tak může Slezská univerzita opět pomoci Natálce a její mamince přiblížit se ke splnění snu, aby Natálka mohla chodit a běhat. Ostatně sám jsem dnes viděl na vlastní oči, jak taková rehabilitace v centru vypadá a držím jim oběma palce, aby se to opravdu podařilo,“ uvedl mimo jiného při předávání šeku rektor Pavel Tuleja. Současně deklaroval, že úterní setkání považuje za počáteční bod spolupráce mezi Slezskou univerzitou v Opavě a centrem ARCADA.

Po předání šeku a dárků seznámil Miloš Svoboda rektora univerzity a další s fungováním střediska, které se soustředí na komplexní, vysoce specializovaný přístup k léčbě pro pacienty, kteří mají neurologické postižení, a také některými plány, kam chce centrum směřovat. Provedl jej nejen stávajícími prostory, kde především s dětmi již aktivně pracují fyzioterapeutky, ale také místnostmi, o které by se centrum mělo rozrůst už od ledna příštího roku.

2017 12 Natalka predani seku 2Podle Miloše Svobody je Ostrava v porovnání s jinými místy přímo na světové špičce v oblasti neurorehabilitací, ale potýká se s personálními problémy. Lidé, kteří zde tento obor vystudují, buď odcházejí za dalším studiem např. do Prahy, nebo mizí na finančně lukrativnějších pracovištích, než ve zdejším kraji. Získat a následně si udržet potřebné odborníky je složitý problém i přesto, že práce v oboru spíše přibývá, než že by ubývala. Navíc jej znepokojuje situace v českém lázeňství, kde ne vždy jsou služby takové, jaké by měly být.  

Samozřejmě v rozhovoru došlo také na téma zájmu o podobná centra, ať už ze strany státní a krajské moci, tak ze strany běžných obyvatel. Smutné je, že více zájmu mají především ti, kdo si sami podobnou rodinnou situací prochází a pečují o postiženého člena rodiny.  

2017 12 Natalka predani seku 8Ale vraťme se k Natálce. Ta zde právě absolvovala svoji pravidelnou rehabilitační dvou hodinovku. S pomocí fyzioterapeutky Hany Illkové chodila po různých površích a při jednotlivých cvičeních si osvojovala potřebné schopnosti. Univerzitním kamarádům také předvedla, jak umí malovat, ostatně i jemná motorika je jednou z disciplín, kterou se v centru učí.

Závěrečné slovo však dáme její mamince Haně:
„Byla jsem velmi nadšená a dojatá, že pan rektor a zástupci Slezské univerzity přijali pozvání do  našeho rehabilitačního centra ARCADA. Chtěla jsem, aby viděli, kde Natálka pravidelně rehabilituje. Bohužel tyto rehabilitace neproplácí zdravotní pojišťovna. Peníze, které se pro Natálku vybraly, tak mají své využití právě na náklady těchto rehabilitací,“ uvedla Hana Semenyšinová s tím, že pro ni i pro Natálku to bylo milé odpoledne s moc příjemnými lidmi.

2017 12 Natalka predani seku 3

V rámci své rehabilitace chodila Natálka s pomocí fyzioterapeutky Hany Illkové po různých površích.

2017 12 Natalka predani seku 4

Natálka Kotasová.

2017 12 Natalka predani seku 7

Potěšení na obou stranách...

2017 12 Natalka predani seku 9

Natálka při malování na tabuli.