PRAHA, OPAVA - Členům akademické obce Slezské univerzity v Opavě směřuje pozvání předsedy Česko konference rektorů k slavnostnímu shromáždění k 25. výročí založení České konference rektorů, které se uskuteční 15. února 2018 od 16.00 hodin v Karolinu ve Velké aule (Ovocný trh 3, Praha 1).

Dopis rektora UK členům akademické obce Slezské univerzity

V případě vašeho zájmu o účast na slavnostním shromáždění sdělte, prosím, informaci na sekretariát rektora Slezské univerzity v Opavě na adresu Vladislava.Schmidova@slu.cz nejpozději do termínu 22. ledna 2018. Sdělení žádosti s počty účastníků za Slezskou univerzitu v Opavě zajistí sekretariát rektora Slezské univerzity v Opavě. Neobracejte se, prosím, každý zvlášť na e-mailovou adresu nebo telefon, jak je uvedeno v závěru dopisu.

-------------------------------------------------------------------------------