07. Zahjen vstavy Vladimr Birgus Celina Lunsford a Thomas Duhnkrack
Vladimír Birgus, Celina Lunsford a Thomas Duhnkrack na zahájení výstavy Jaromíra Funkeho. Foto: Archiv ITF v Opavě

FRANKFURT, OPAVA - Od 27. ledna do 29. dubna 2018 probíhají v galerii Fotografie Forum Frankfurt ve Frankfurtu nad Mohanem dvě české výstavy: retrospektiva nejvýznamnějších děl meziválečného avantgardního fotografa Jaromíra Funkeho (1896–1945) a expozice prací studentů a absolventů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě nazvaná Opava School – Close Up.

Zatímco Funkeho výstava plně zapadá do programu této galerie, v níž od jejího vzniku v roce 1984 byla představena díla mnoha světoznámých tvůrců jakými jsou jako například Jacques-Henri Lartigue, Helmut Newton, Andy Warhol, Robert Frank, Imogen Cunninghamová, Sebastião Salgado, Walker Evans nebo Martin Parr, expozice ITF byla první samostatnou výstavou nějaké školy v historii galerie. Obě výstavy byly za účasti početného publika slavnostně  zahájeny 26. ledna. Úvodním slovem je představili Thomas Duhnkrack, předseda Správní rady Fotografie Forum Frankfurt, Celina Lunsfordová, umělecká ředitelka galerie, a vedoucí ITF Vladimír Birgus, který byl kurátorem Funkeho výstavy a spolu se Celinou Lanfordovou, Václavem Podestátem a Ondřejem Durczakem sestavil výstavu opavských studentů.

 

Video k výstavě ve Frankfurtu           Video k výstavě Jaroslava Funkeho


06. Na vernnisi vstavPrezentované Funkeho fotografie pocházejí ze sbírky jeho dcery Miloslavy Rupešové a byly už v jiném výběru představeny v Leica Gallery Prague, která je spolu s Institutem tvůrčí fotografie SU a galerií Fotografie Forum Frankfurt organizátorem výstavy,  a v rámci loňského veletrhu Paris Photo v Paříži (od letošního listopadu je ještě čeká repríza v Muzeu umění Olomouc).  Jde většinou o vzácné dobové originály, jaké v takovém počtu nevlastní ani přední česká a světová muzea a galerie, v nichž je Funke zastoupený. Sedm desítek fotografií představuje Funkeho zásadní přínos v mnoha avantgardních směrech od abstrakce, konstruktivismu, nové věcnosti až k surrealismu.  Funkeho dílo je ve Frankfurtu prezentováno také prostřednictvím projekce více než padesáti jeho abstraktních fotografii, z nichž mnohé nebyly nikdy publikovány. K výstavě vydalo pražské nakladatelství KANT  katalog s textem Vladimíra Birguse v češtině, angličtině, němčině a francouzštině.

01. Vstava Opavsk kola v galerii Fotografie Forum Frankfurt Výstava Opavská škola navazuje na loňské expozice ITF v Lucemburku, Bytomi a Berlíně, kde také byly vystaveny jak práce současných studentů, tak i ukázky ze studentských prací absolventů, kteří už získali mezinárodní renomé. K těm nejnovějším patří fotografie Hany Connor a Filipa Jandourka z bangladéšské metropole Dháky, ukazující prostřednictvím vizuálně působivých a technicky precizních barevných fotografií otřesné životní a pracovní podmínky venkovanů, kteří se do přelidněného velkoměsta přistěhovali s vidinou rychlého zbohatnutí. V loňském roce také vznikl cyklus Fantasma, v němž Zuzana Veselá konfrontovala  sugestivní portréty herců  s osobitými zátišími, které jsou symbolickými interpretacemi jejich osobností.  Z divadelního prostředí, ovšem ze subjektivně viděného zákulisí, jsou rovněž expresívní černobílé fotografie Tomasze Tyndyka, který sám patří k významným hercům. Řada vystavených děl se zabývá tématy identity, autoreflexe či intimity.  Anna Grzelewska už řadu let dokumentuje vlastní dceru a fotoaparátem zaznamenává nejen její postupnou proměnu z dítěte v mladou ženu, ale s velkým pochopením se snaží také zachytit změny jejích nálad a zájmů. Obrazovými reflexemi vlastního života jsou fotografie Krystyny Dul,  Kamy Rokické a Katarzyny Sagatowské. Daniel Poláček ukazuje portrétními fotografiemi z webových kamer samotu, smutek, úzkost a prázdnotu lidí, kteří se snaží prostřednictvím internetu najít přátelé nebo partnery na sex. S velkým ohlasem se setkává cyklus Jana Langera Století Češi, konfrontující současné podoby lidí, kterým je sto a více let, s jejich podobenkami z mládí a ukazující neúprosné plynutí času. Mnoho významných ocenění získaly také portréty skutečných i v počítači klonovaných dvojčat od Terezy Vlčkové nebo dokumentární fotografie z archaického životního stylu obyvatel odlehlé ukrajinské vesnice od Jana Brykczyńského. Samotná expozice prací jedenácti autorů je doplněna velkoplošnou ozvučenou projekcí prací dalších 56 studentů a absolventů.

Obě české výstavy už záhy po zahájení vzbudily velký mediální ohlas, jejich recenze vyšly například ve Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Neue Presse nebo Photography Now.

02. st vstavy stavy Opavsk kola

Sál galerie Fotografie Forum Frankfurt s nainstalovanou expozicí prací studentů a absolventů Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě nazvanou Opava School – Close Up. Foto: Archiv ITF v Opavě

02b. Zuzana Vesel z cyklu Fantasma 2017
Zuzana Veselá z cyklu Fantasma, 2017

02c. Kama Rokicka Prvni osoba jednotneho cisla 20134D37
Kama Rokicka: Prvni osoba jednotneho cisla

02d. Pozvnka-OPAVA-SCHOOL Strnka 1

03. Vstava Avantgardn fotograf Jaror Funke
Výstava Avantgardní fotograf Jaroír Funke

05. Na vstav Avantgard fotograf Jaromr Funke

Momentka z vernisáže výstavy Jaromíra Funkeho. Foto: Archiv ITF v Opavě

09. Jaromr Funke Abstraktn foto 1 1927-1929
Jaromír Funke, Abstraktní foto 1, 1927-1929

 

10. Vclav Podestt Barbara Klemm Vladimr Birgus Krystyna Dul
Václav Podestát, Barbara Klemm, Vladimír Birgus, Krystyna Dul an vernisáži ve Frankfurktu. Foto: Archiv ITF v Opavě

Frankfurter Neue Presse 27. 1. 2018
Frankfurter Neue Presse 27. 1. 2018