KARVINÁ - Jako novinku ve studiu Univerzity třetího věku nabídne SU OPF zájemcům z řad dříve narozených studentů  1. část uceleného dvouletého rámcového programu Využití informačních a komunikačních technologií pro volnočasové aktivity seniorů.

Vícesemestrální program U3V v Karviné byl naposledy realizován, resp. ukončen v akademickém roce 2011/2012. Od té doby probíhaly jednoleté přednáškové cykly nebo jednorázové a semestrální vzdělávací kurzy.
„Stávající posluchači U3V projevují v různých průzkumech zájmu a neformálních diskuzích již dlouhodobě a pravidelně svůj zájem o to, aby lépe zvládali práci na počítači, jako je vyhledávání na internetu, úprava digitálních fotografií a videa, a aby se naučili využívat užitečné funkce a aplikace chytrých telefonů a tabletů a jiné praktické dovednosti, které jim pomohou flexibilně reagovat na požadavky dnešního života,“ uvedla koordinátorka celoživotního vzdělávání SU OPF Mgr. Dagmar Sohrová.

2018 002 OPF wawrzyczkovNově nabízený program se podařilo vytvořit ve spolupráci s Katedrou informatiky  a matematiky a jeho garantem je Ing. Radim Dolák, Ph.D., který, byť o generaci mladší, se na výuku seniorů těší. V těchto dnech připravuje přehledné studijní materiály, které posluchačům pomohou lépe se v jednotlivých tématech orientovat a upevnit si své znalosti a dovednosti formou samostudia a opakování. Na výuce se bude rovněž podílet Ing. Robert Kempný z Centra informačních technologií SU Opava.

„S výukou posluchačů U3V již mám své zkušenosti. Jsou to posluchači milí, snaživí, nadšení, se smyslem pro humor a životním nadhledem. Určitě si ze strany nás, vyučujících, zaslouží trpělivý a individuální přístup a respekt k jejich poctivému přístupu ke studiu,“ tvrdí dr. Radim Dolák.

První nabízený modul má název Informační a komunikační technologie v cestovním ruchu. Jeho účastníci se seznámí s možnostmi využití ICT ve všech podstatných aspektech cestovního ruchu od vyhledávání informací o zajímavých místech, plánování tras, přes rezervaci jízdenek nebo letenek, rezervaci ubytování až po sdílení multimédií a zážitků z dovolené nebo výletu s rodinou a přáteli.  

V akademickém roce 2018/2019 bude výuka pokračovat cyklem „Práce s chytrým telefonem a tabletem“. Účastníci se naučí ovládat zařízení s OS android včetně detailnějšího nastavení systému, instalace a využívaní mobilních aplikací.

Více o U3V v Karviné


Cílem třetího semestru bude seznámit účastníky programu s možnostmi počítačové grafiky a videa. Posluchači se naučí upravovat fotografie, kresby a videa ve zdarma dostupných programech a on-line nástrojích na internetu.

Dvouletý program bude zakončen tématem „Informační a komunikační technologie v historickém bádání“ zaměřeném na tvorbu rodokmenu, vyhledávání informací o legionářích, první republice a dalších etapách naší historie. Absolventi kurzu budou schopni sestavit vlastní rodokmen na základě vyhledávání v historických on-line zdrojích a vyhledat si také informace týkající se naší historie.

A co očekávají od nového programu senioři?

„Svět kolem nás se vyvíjí, technika jde dopředu mílovými kroky a já nechci zaostávat za mladší generací. Domnívám se, že by mi znalost informačních technologií mohla usnadnit život. Děti a vnoučata nemají tolik času, aby mě vše naučili. Studium na Obchodně podnikatelské fakultě považuji za smysluplně strávený čas. Už se těším na své spolužáky,“ řekla dlouholetá posluchačka U3V paní Ilona Wawrzycková (na snímku výše).

„Nebojte se moderních informačních a komunikačních technologií a zapište se do našeho uceleného výukového modulu. Uvidíte, že využívat v rámci volnočasových aktivit počítač, chytrý telefon nebo tablet může být opravdu zábava,“ vzkazují na závěr všem zájemcům vyučující dr. Dolák a Ing. Kempný.