2018 02 UBK kniha 21 2

OPAVA - Zhruba sto účastníků měla mezinárodní Česko-slovensko-polská konference Kniha ve 21. století nesoucí podnázev „Akademické pohledy na téma budoucnost knihoven.“ Jednalo se již o její 12. ročník.
Ve středu 7. února 2018 byl konferenční sál H3 v univerzitním areálu Hradecká 17 plný.

Konferenci zahájila její hlavní organizátorka -  vedoucí oddělení knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF v Opavě PhDr. Libuše Foberová, PhD. „Říká se, že když si lidé dělají plány, bohové se smějí. My knihovníci ovšem kvalitní plány potřebujeme, jinak bychom špičkové knihovny neměli,“ podotkla.

2018 02 UBK kniha 21 3Úvodní slovo pak patřilo děkanovi Filozoficko-přírodovědecké fakulty profesoru Zdeňku Stuchlíkovi, který vyjádřil své přesvědčení o rostoucí roli knihovnických informatiků ve společnosti. „V současném světě vládne do jisté míry chaos a je na vás – knihovnících a informaticích – abyste do tohoto chaosu vnášeli řád,“ uvedl děkan a zdůraznil, že role klasické knihy navzdory všem moderních technologiím nezaniká.
Poté se u řečnického pultu vystřídali první náměstek primátora města Opavy Ing. Martin Víteček a první náměstek hejtmana MSK Mgr. et. Mgr. Lukáš Curylo, který se zmínil i o plánované stavbě nové vědecké knihovny v Ostravě ve tvaru kostky. V této souvislosti vyzdvihl roli Libuše Foberové, jež se náplní a celkovou filozofií nové knihovny zabývá.

2018 02 UBK kniha 21 1Pak již celodenní konference běžela podle scénáře, v němž figurovali odborníci ze všech tří zmíněných zemí se svými přednáškami.

Moderátorkami byla Mgr. Miroslava Sabelová – ředitelka Knihovny města Ostravy a renomovaná odbornice v oblasti knihovnictví a Mgr. Emílie Antolíková – ředitelka Hornozemplínské knihovny ve Vranově n/T – renomovaná odbornice na komunitní knihovnictví. Shrnutí a závěr konference přednesla předsedkyně SKIP 10 – Mgr. Zuzana Bornová – ředitelka Knihovny Petra Bezruče v Opavě.

Organizátory akce byla Slezská univerzita v Opavě, Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, Svaz knihovníků a informačních pracovníků Moravskoslezského a Olomouckého kraje - SKIP 10.

Cílem konference byla jak reflexe současného stavu knihovnictví u nás, na Slovensku a v Polsku, tak nárys možných scénářů budoucího vývoje.