Almanach věnovaný 140 letům Matice opavské přináší rovněž příspěvky univerzitních historiků

čtvrtek 1. března 2018 8:50 Autor: Martin Kůs

2018 02 Hanicak

OPAVA - Vzpomínáte si na loňský workshop a přednáškový cyklus věnovaný 140 letům Matice opavské, konaný v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea? Na ten, kde zazněla celá řada příspěvků a některé z nich pronesli také pracovníci Slezské univerzity v Opavě? Pokud ano, a pokud také pro vás setkání konané 13. února 2017 znamenalo zajímavé informace a nové rozhledy, pak máme po roce ještě jednu dobrou zprávu.  

Péčí autorské a editační dvojice současných pracovníků muzea Mgr. Ondřeje Haničáka a Mgr. Ondřeje Koláře, Ph.D., spatřila v těchto dnech světlo světa monografie z příspěvků a přednášek této akce, nazvaná příznačně 140 let Matice opavské. Kapitoly z dějin české národnostní emancipace ve Slezsku. Publikaci v rozsahu 163 stran společně vydaly Slezské zemské muzeum a Matice slezská.

140 let Matice opavsk obalka„Jedná se o kolektivní monografii, vydanou u příležitosti 140. výročí matiční činnosti ve Slezsku a vycházející z příspěvků workshopu, kterým v únoru 2017 vyvrcholila výstava “Matice opavská a spolkový život ve Slezsku“, která se konala v Historické výstavní budově Slezského zemského muzea v Opavě,“ uvádí k publikaci jeden z editorů Ondřej Haničák a dodává, že jednotlivé kapitoly autorů z regionálních akademických, muzejních a archivních pracovišť osvětlují společenský a ideový kontext matiční činnosti v zásadních periodách existence spolku, blíže představují klíčové osobnosti jeho dějin, analyzují osvětovou a podnikatelskou činnost spolku, jeho podíl na rozvoji regionální kinematografie či souvztažnou pramennou základnu, deponovanou v muzejních sbírkách. Nechybí také stať pamětníka, který stál u znovuobnovení činnosti spolku v roce 1968 a v období po sametové revoluci roku 1989.

Kniha jejíž textovou část doplňuje rovněž bohatá obrazová příloha, obsahuje také příspěvky, se kterými vystoupili historici působící či nedávno ještě působící na opavské akademické půdě. Magistr Ondřej Haničák tehdy hovořil na téma Prameny k dějinám Matice opavské ve sbírce Slezského zemského muzea, dr. Jiří Šíl se zaměřil na osudy Knihtiskárny Matice opavské, později akciové společnosti Slezská Grafia v Opavě v letech 1907–1960 a prof. Zdeněk Jirásek připomněl Slezskou ideu a Matici po roce 1945.

Publikace určená jak odborné, tak širší veřejnosti. Zájemci o její zakoupení ji najdou v prodeji na webu Matice slezské, v opavském knihkupectví Kosmas v ul. Mezi Trhy a vybraných knihkupectvích v Ostravě, např. prodejně Academia.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015