2018 04 FVP osetrovatelske dny 1

OPAVA - Týden prevence na Ústavu ošetřovatelství Fakulty veřejných politik v Opavě i letos vyvrcholí akcí pro veřejnost dne 27. – 28. června 2018 na Horním náměstí v Opavě. Ošetřovatelské dny prevence jsou v posledních letech kombinovány s odbornými semináři pro studenty i širokou veřejnost. Úvodní blok přednášek 18. dubna 2018 zahájila  řádová sestra Filoména (Mgr. Marta Truhlíková, ThLic.) z Kongregace Dcer Božské Lásky, Marianum Opava autorským čtením. Přestavila novou knihu „Pohádky sestry Filomény pro děti i dospělé".

2018 04 FVP osetrovatelske dny 3Následně se slova ujala Kateřina Pintérová z neziskové organizace Onko Amazonky, která hovořila na téma rakovina jako součást života a úloha podpůrných pacientských skupin v prevenci. Představila neziskovou organizaci, ve které působí a upozornila na prevenci a důležitost provádění pravidelného samovyšetření prsu. Dalším a rovněž pravidelným hostem byl PhDr. Lukáš Humpl, klinický psycholog ze Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, s tématem psychosociální intervenční služba v resortu zdravotnictví. Studentům vysvětlil, kdo je to peer pracovník a zdůraznil, že jejich pomoc potřebují i sami zdravotníci, na které mohou dopadat vlivy prožitých traumatických událostí stejně jako na přímo zasažené.

2018 04 FVP osetrovatelske dny 2Dopolední blok uzavřela Mgr. Bortlíková společně s Mgr. et Bc. Romanem Adamczykem, Ph.D. a studenty s prezentací o programu Erasmus+. Studenti hovořili o jejich zahraničním studijním pobytu a upozornili na to, co je nezbytné si předem zařídit a co mají od studia jejich spolužáci očekávat.

Po polední přestávce hovořil na téma Telemedicíny Ing. Petr Valeček. Seznámil přítomné s podstatou využití telemedicíny a jejím zaváděním v praxi. Názorně ukázal měřicí přístroje a to tlakoměr, bezkontaktní teploměr, glukometr Fora, spinometr, oxymetr a diagnostickou váhu k měření poměru tuku, vody a svalů v těle. Všechny měly nadstandartní design, minimální hmotnost a odpovídaly nejnovějším parametrům zdravotnických přístrojů.

2018 04 FVP osetrovatelske dny 4Základní pravidla, jak sestavit jídelníček a rozdělit stravu se studenti mohli dozvědět z přednášky o Zdravé výživě Mgr. Michaely Skořupové. Mgr. Andrea Goldírová z Fakultní nemocnice v Ostravě hovořila na téma Trénování paměti, které se stalo vítaným oživením teoretické části. Svůj výklad doplnila praktickými příklady a ukázkami, jak pomocí různých technik trénovat paměť. Celý přednáškový blok zakončila MDDr. Dominika Šimonidesová a DiS. Sandra Malohlavová s prevencí zubního kazu. Na konkrétní kazuistice byl vysvětlen význam správné a včasné péče o chrup a práci dentálního hygienika.  Akci prolínala bohatá diskuse studentů a přednášejících, celkově byl tento den prevence hodnocen kladně a inspirativně.

2018 04 FVP osetrovatelske dny 8

2018 04 FVP osetrovatelske dny 7

2018 04 FVP osetrovatelske dny 6

2018 04 FVP osetrovatelske dny 5