Za rektorem přišlo přes třicet diskutujících

čtvrtek 10. května 2018 15:17 Autor: Martin Kůs

2018 05 dialog2 2

OPAVA – Více jak třicet studentů a akademiků přišlo ve středu 9. května do sálu Jazz Café Clubu Evžen a zapojilo se do diskuse, která se rozjela mezi nimi a rektorem Slezské univerzity v Opavě doc. Pavlem Tulejou. Stalo se tak při druhém Dialogu s rektorem, kdy znovu nejvyšší představitel opavského a karvinského vysokého učení vyzval všechny k neformálnímu rozhovoru na neutrální půdě.

Témat, k nimž směřovaly nejen dotazy, ale rovněž kritické připomínky a kladné ohlasy, bylo celkem hodně. Středobodem jich by se ale dala označit především komunikace, či možná spíše nekomunikace uvnitř univerzity a s ní spojené možnosti řešení. Mezi přítomnými byla shoda, že nejednotnost přenášení informací a časté uzavření informace jen mezi úzký okruh osob, má za následek neinformovanost druhých a tedy i určitý rozpad sounáležitosti celé akademické obce.

2018 05 dialog2 3K tomu se samozřejmě vyjádřil i rektor Pavel Tuleja, který univerzitu přirovnal ke včelímu úlu, který je společenstvím, jež si navzájem dokonale předává informace a má zájem na rozvoji svého společenství. S tím souviselo i další téma, které v rámci dialogu rezonovalo, a to sounáležitost studentů se svou alma mater. Toho se týká i zájem studentů o akce, které pro ostatní organizují studenti a pedagogové Slezské univerzity. Doc. Jiří Siostrzonek poznamenal, že je důležité, aby podpora studentských akcí byla ze strany pedagogů vyjádřena jejich osobní účastí na těchto akcích. Předseda Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě Dr. Werner Bernatík v této souvislosti poukázal na to, že univerzita má cca 4500 studentů a okolo 600 zaměstnanců a do klubu k dialogu dorazil, ve vztahu k přítomným zaměstnancům, jen zlomek studentů.

Pavel Tuleja připomněl také období, kdy se stal rektorem. „Jedna z věcí, se kterými jsem tehdy jako děkan karvinské fakulty šel do volby rektora bylo, že musím zaházet ty veliké příkopy, které byly mezi Opavou a Karvinou. Dnes mám pocit, že hážu, ale ty příkopy se neustále prohlubují, že nestačím házet tak rychle, jak příkopy vznikají. Dle mého názoru je to zejména problém šedesáti kilometrů mezi těmito dvěma městy. Problém je v tom, že se lidi z obou měst vlastně neznají. To vidím jako jeden z hlavních problémů univerzity.“, uvedl rektor jednu z příčin problémů v komunikaci na univerzitě. Přiznal také, že je často hodně překvapený, v jaké podobě se k němu původní informace vrátí. Nicméně deklaroval, že je vždy ochoten otevřeně vyslechnout jakýkoliv požadavek či připomínku k dění na Slezské univerzitě, ať už ze strany studentů nebo zaměstnanců univerzity.

2018 05 dialog2 6Rovněž se diskutoval problém odpočinkových a občerstvovacích zón na jednotlivých budovách, kde by studenti ve chvílích volna našli zázemí a kde by se mohli vzájemně potkávat nejen mezi sebou, ale i s pedagogy. V tomto ohledu se jeví jako jedna z cest ke zlepšení této situace možnost využití finančních prostředků z projektů realizovaných v rámci operačních programů. Rektor v této souvislosti také popsal aktuální situaci okolo využití rybářského domečku v areálu Hauerova č. 4 a nastínil další možnosti v této oblasti. Doporučil, aby se studenti neváhali obracet na své volené zástupce v akademických senátech.

Dalším významným bodem, který zazněl, bylo budoucí směřování Slezské univerzity v Opavě. Rektor Tuleja vysvětlil svůj pohled na to, kam by se měla Slezská univerzita v nejbližší době vydat. Vyjmenoval pilíře, na nichž může univerzita již dnes stavět a naznačil, kde vnímá prostor pro další zaměření. Připomenul svůj nedávný návrh na oddělení Ústavu fyziky ze struktur Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě i představu o tom, kterým směrem by měla následně FPF směřovat. Zdůraznil, že již dnes máme na univerzitě nejen celou řadu špičkových pracovišť, ale také pracoviště, která mají potenciál se mezi ta špičková zařadit. A protože vždy měl po ruce i konkrétní příklad, poukázal na Fakultu veřejných politik, která si svoji “parketu“ úspěšně hledá v oblasti profesně specializovaných studií.

Další zajímavou částí dialogu byla otázka systému výuky, jeho kvality a následného hodnocení. Zde rektor uvedl, že vnímá společenskou proměnu mladé generace ovlivněnou sociálními médii, která občas vede i k menší ochotě osobní komunikace, což sami studenti potvrdili, a nutí pedagogy k hledání nových způsobů, jak je zaujmout a jak je vůbec učit.

2018 05 dialog2 4Co možná přítomné překvapilo nejvíc, byly informace ze zákulisí univerzity, především o stavu a náročnosti příprav reakreditací a práci zástupců Slezské univerzity v ministerských a oborových radách.
„Velmi pozitivně vnímám v této oblasti práci všech aktivních členů akademické obce, především pak pánů prorektorů Gongola a Engliše, kteří se této problematice mnohdy věnují nad rámec svých běžných pracovních povinností. Díky nim jsme jedna z pouhých sedmi vysokých škol a univerzit, které měly v stanoveném termínu zaregistrovány všechny vnitřní předpisy. Tohoto výsledku jsme dosáhli jen za cenu ohromného kusu práce, za niž musím všech dotčeným poděkovat,“ konstatoval mimo jiné rektor Slezské univerzity a zdůraznil, že nové předpisy jsou často ve své finální podobě k akademické obci vstřícnější, než ty původní. Jako jeden z příkladů pak uvedl Studijní a zkušební řád SU, kde studenti dostali u zkoušky jeden pokus navíc.

Kdyby po dvou hodinách plodné a živé diskuze nebylo třeba udělat prostor pro slavnostní křest literárního sborníku Artemisia, dialog by pravděpodobně trval mnohem déle. Nicméně pan rektor přislíbil, že se rád podobného setkání opět zúčastní a navrhl, aby se uskutečnilo již v průběhu zimního semestru akademického roku 2018/2019. Všichni se shodli na tom, že by dialog s rektorem Slezské univerzity měl být zachován a že by se z něj mohla stát zajímavá tradice spojená se setkáváním vedení univerzity z členy akademické obce.

2018 05 dialog2 1

2018 05 dialog2 5

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015