Dva mladí fyzikové z Uzbekistánu: dva úspěchy v jednom dni

pondělí 11. června 2018 6:06 Autor: Zuzana Urbánková

2018 06 fyzici usbekove 2

OPAVA - Druhá příčka v prestižní soutěži mladých vědců do třiceti let a úspěšná obhajoba disertační práce. To jsou dva významné úspěchy dvou mladých zahraničních fyziků z vědecké „líhně“ děkana Filozoficko- přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě Zdeňka Stuchlíka.
Úterý 5. června 2018 bylo pro oba šťastným dnem, což dávali najevo úsměvy a dobrou náladou, která je na nich mimochodem znát, kdykoli je potkáte na chodbách fakulty či městě.   

Bobir Toshmatov: druhý nejlepší fyzik do 30 let v tuzemsku
Doktorand Ústavu fyziky Bobir Toshmatov zaujal radu soutěže vědeckých prací mladých fyziků o Cenu Milana Odehnala svými třemi pracemi natolik, že obsadil druhé místo. Jinými slovy: stal se tak druhým nejlepším mladým fyzikem do třiceti let v tuzemsku.
Do soutěže poslal stati nazvané Pertubace černých děr v elektromagnetickém, skalárním a gravitačním poli. Dva články byly publikovány v odborném časopise Physical Review, jeden v periodiku Journal of Cosmology and Astroparticle Physics

 “Jsem velmi šťastný a hrdý a dnes to půjdu s kolegy oslavit,” popsal Bobir Toshmatov své pocity chvíli poté, co byly výsledky soutěže vyhlášeny. Koncem června ho tak čeká cesta do Prahy, kde si ocenění během slavnostního ceremoniálu převezme.

Cena Milana Odehnala je určena vědeckým pracím mladých fyziků a vypisuje ji opakovaně, zpravidla v dvouletých intervalech Česká fyzikální společnost Jednoty českých matematiků a fyziků. Připomeňme, že Milan Odehnal (15.12.1932 – 17.9.1988) byl vynikající experimentátor, a současně i teoretik ve fyzice nízkých teplot, jedna z nejvýznačnějších postav české fyziky šedesátých až osmdesátých let. Více na stránkách České fyzikální společnosti.

Arman Tursunov: Ph.D. za jménem
Pro Armana bylo při realizaci jeho disertační práce snad nejtěžší zkoordinovat spolupráci a komunikaci se staršími a renomovanými kolegy z Indie, USA, Ruska, Uzbekistánu či Německa. “Jsou to všichni velcí vědci, pětiletá spolupráce s nimi byla pro mne velmi inspirativní. Mé dnešní vystoupení celé toto období završilo,” komentuje Arman úspěšnou obhajobu své práce týkající se astrofyzikálních procesů v poli černých děr.

Dobrá  atmosféra pro všechny
Oba nadějní fyzikové oceňují spolupráci a iniciativu vedoucího jejich prací, profesora Zdeňka Stuchlíka: “Jeho role je velká. Je to skvělá osobnost po vědecké i lidské stránce. Vytváří dobrou atmosféru pro všechny studenty, zahraniční i české.“ Proto se svých budoucích plánech chtějí být s profesorem Stuchlíkem a fakultou v kontaktu.
Bobir Toshmatov chce v srpnu obhájit doktorát, poté pracovat v Uzbekistánu na Akademii věd a současně se Zdeňkem Stuchlíkem spolupracovat. Arman Tursunov jede v září pracovně do Německa, kde bude na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem spolupracovat s astrofyzikem profesorem Eckardem. Současně však míní podílet se na řešení mnoha úkolů, které se týkají problematiky černých děr a které před ním a Zdeňkem Stuchlíkem stojí.

Úspěšní vědci kolem děkana
Připomeňme, že děkan měl a má kolem sebe více zahraničních úspěšných vědců. Například profesora Bobomurata Ahmedova a docenta Ahmadjona Abdujabbarova z Uzbekistánu, kteří nedávno získali od prezidenta své země velmi významná ocenění. Profesor Ahmedov obdržel druhou „seniorskou“ cenu a docent Abdujabbarov jako junior cenu první. To vše za vynikající vědeckou práci v astrofyzice. Oba ocenění vydali s našimi vědci řadu společných publikací.

Ceny si převzali v Taškentu u příležitosti Mezinárodního dne vědy v Uzbekistánu, kde poprvé konalo slavnostní vyhlášení výsledků vědecké soutěže "Science Leader" Web of Science – 2017.
Psali jsme rovněž o italské fyzičce Daniele Pugliese, která se stala Vědkyní roku 2017. Toto výjimečné a prestižní celosvětové ocenění získala v rodné Itálii za své vědecké zásluhy v oblasti astrofyziky od nadace UNESCO a světové kosmetické firmy L'Oréal.  

Postarala se tím o posílení dobrého jména svého i jména Filozoficko-přírodovědecké fakulty (FPF) Slezské univerzity v Opavě, kde působí na Ústavu fyziky. Do svého týmu ji zde přivedl před pěti lety právě profesor Stuchlík.
Připomeňme také dalšího velice talentovaného mladého italského vědce, Dr. Claudia Cremaschiniho, který je rovněž členem výzkumného týmu prof. Stuchlíka. Při této příležitosti se sluší znovu připomenout i klíčovou roli, již pro rozvoj astrofyzikálních bádání na FPF SU v Opavě měli a stále mají prof. Marek Abramowicz z Chalmers Univerzity v Göteborgu a prof. John Miller z Oxfordské univerzity.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015