2018 06 ITF Lille 5

OPAVA - Studenti a absolventi Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě představili v expozici INT / EXT – École de photographie d’Opava ukázky diplomových, bakalářských a klauzurních praktických souborů. Expozice probíhající v rámci mezinárodního fotografického festivalu Trasphotographiques v Lille je umístěna v gotickém paláce Rihour v centru Lille,v němž po 450 let sídlili burgundští vávodové, a je ke zhlédnutí až do 12. srpna 2018. Na přípravě se podílela trojice kurátorů – Vladimír Birgus, Václav Podestát a Ondřej Durczak.

2018 06 ITF Lille 3Oproti loňským přehlídkám ITF  v Hornoslezském muzeu v Bytomi nebo na Evropském měsíci fotografie v Lucembursku či lerošní výstavě v Národním technickém muzeu v Praze je tato mnohem komornější jak do počtu vystavujících autorů, tak do výběru jejich fotografií. O to větší důraz byl kladený na co největší kvalitu a monumentalitu jednotlivých děl.

Zuzana Vesela vystavuje rozměrově největší fotografie v souboru Fantasma zachycující psychologické portréty pražských herců. Michał Szalast se také soustředil na portréty, ovšem za zcela jiné situace. Velmi expresivním způsobem zachycoval detailní výrazy tváří účastníků demonstrací ve městech Horního Slezska. Dalším autorem z této oblasti je Krzysztof Gołuch, který se soustředil na hendikepované pracující lidi. Využil k tomu barevnou fotografii se 2018 06 ITF Lille 4specifickými světelnými podmínkami a přispěl tak významně nejen k vlastnímu portfoliu podobných témat a forem, ale poukázal i na sociální podstatu začlenění znevýhodněných občanů do běžného života. Daniel Poláček sledoval prostřednictvím webových stránek lidi hledající partnery a přitom pořizoval printscreeny. Podařilo se mu tak zachytit mnohdy expresivní a intimní výrazy plné smutku, melancholie, bolesti, ale i nudy. David Macháč si zvolil téma zahrádkářů, které spolu s jejich dočasným a relaxačním prostředím fotografuje nejen v regionu Opavska, ale i za hranicemi České republiky. Jan Langer zase ve svém souboru Století Češi ukázal nevyhnutelné aspekty stáří v neobvyklé a technicky dokonalé komparaci portrétu stoletého člověka z mládí s jeho aktuální podobenkou. Na ekologické, ekonomické a společenské téma chudých lidí v zemi třetího světa se zaměřili Hana Connor a Filip Jandourek ve svých barevných portrétech z Dháky. Soukromý prostor vlastního života s partnerem ukázala moderně pojatou fotografií s použitím portrétů i zátiší Krystyna Dul. A osobitý, výtvarně silný až ironický pohled na vlastní rodinu zprostředkovala divákům také Michaela Spurná.

Kromě závěsných prací je v paláci umístěna ozvučená projekce s desítkami dalších studentských děl z ITF a představeny jsou také autorské knihy studentů, v řadě případů vydané a distribuované i široké veřejnosti.

2018 06 ITF Lille 6