Ústav fyziky má dva nové docenty, vědce světového renomé

pátek 13. července 2018 13:42 Autor: Zuzana Urbánková

2018 07 UF novi docenti 3

 

OPAVA - Sedmatřicetičlenný tým vědců a pedagogů Ústavu fyziky filozoficko-přírodovědecké fakulty (ÚF FPF Slezské univerzity v Opavě) má dva nové docenty. Svou habilitační práci obhájili 14. června 2018 před Vědeckou radou FPF RNDr. Jiří Kovář, Ph.D. a Mgr. Jan Schee, Ph.D. Oba jsou uznávaní a citovaní vědci světového renomé.

Jiří Kovář představil svou habilitační práci Charged fluids encircling compact objects: ´Astrophysical Levitation´a prezentoval se habilitační přednáškou Astrofyzikální levitace.

Jan Schee uspěl s habilitační prací Optical phenomena probing the gravitational field of compact objects governed by  alternative theories of gravity a přednáškou Otisky alternativních teorií gravitace v optických efektech.

Děkan Zdeněk Stuchlík: Habilitovaly dvě výrazné osobnosti
Podle slov profesora Zdeňka Stuchlíka oba jeho kolegové hrají klíčovou roli v aktivitách Výzkumného centra pro teoretickou fyziku a astrofyziku a při zajištění všech studijních programů na ÚF. „Habilitační řízení bylo zcela jednoznačné, oba dva výrazným způsobem překračovali minimální kritéria pro zahájení habilitačního řízení, přičemž tato minimální kritéria patří v rámci ČR mezi nejnáročnější.“

Jan Schee je citován po celém světě
2018 07 UF novi docenti 2Práce Jana Schee jsou dnes citovány širokou škálou výzkumníků z celého světa, již nyní je blízko velkému ohlasu nejen v oblasti optických efektů, ale je uznávaný i v problematice tzv.
kvazinormálních módů oscilací černých děr, což je významná oblast výzkumů v souvislosti s novým oknem dokořán, které do vesmíru otevírá nová detekce gravitačních vln.  Jan Schee vykazuje výsledky také při zkoumání vlivu temné energie na gravitačně vázané galaxie.  „Jsem přesvědčen, že je velice blízko splnění kritérií pro zahájení profesorského řízení,“ doplnil děkan Stuchlík.
Slova uznání pro Jiřího Kováře.

Profesor Stuchlík uznale hovoří také o Jiřím Kovářovi. „Intenzívně rozvíjí problematiku chování elektrických nabitých konfigurací hmoty v extrémně silných kombinovaných gravitačních a elektromagnetických polích v okolí černých děr a neutronových hvězd.“

Profesor Stuchlík: Jsem na ně hrdý
Zdeněk Stuchlík neskrývá na své studenty – doktorandy hrdost a uvádí, že cesty ke vzájemné spolupráci byly u každého z nich opačné. Jana Schee si profesor vyhlédl během jeho studia Počítačové techniky a její aplikace, když si všiml jeho neobyčejné fyzikální intuice. Jiří Kovář si naopak vyhlédl Zdeňka Stuchlíka, a to díky jeho přednášce na Univerzitě Palackého v Olomouci. Oslovil ho a požádal o vedení své doktorské práce.

„Jsem na ně patřičně hrdý. Jsou to vědci na celosvětové úrovni, což mohu dokumentovat na údajích z databáze vědců a jejich výsledků. Zde je zajímavý vzhledem k jejich mladému věku nejen počet jejich vědeckých prací, ale především tzv. h-index dokládající vysokou citovanost jejich prací a tím i jejich odpovídající vysoké renomé ve vědeckých kruzích,“ doplnil Zdeněk Stuchlík. (Bližší informace získáte po zadání jejich jména na: web of science)

Jak vidí svou profesní budoucnost?
2018 07 UF novi docenti 1Na otázku, jak vidí svou profesní budoucnost, Jan Schee odpověděl: "Aktuálně pracuji na analýze pohybu fotonů v efektivní geometrii, která je svázaná s regulárním prostoročasem vycházejícím ze spojení Einsteinovy teorie gravitace a nelineární elektrodynamiky. Získané výsledky se chystám v nejbližší době srovnat s konkrétními zdroji. Svou práci chci také více soustředit na studium gravitačních vln, jejich generování a šíření. Díky možnosti detekovat gravitační vlny se otevírá další okno do Vesmíru, které nám umožní testovat teorie gravitace a zúžit tak spektrum životaschopných teorií."

2018 07 UF novi docenti 4Jiří Kovář by podle svých slov svou budoucnost velmi rád pracovně dále spojoval se Slezskou univerzitou.  „Navzdory dnešní době, kdy spoustu energie a času „kradou“ někdy i více než nadbytečné administrativní záležitosti, bych se chtěl co možná nejvíce věnovat ryzí pedagogické a vědecké činnosti, což je snad jistě přáním každého akademického pracovníka. Vedle některých kurzů matematiky pro studenty oboru Aplikovaná fyzika si velmi vážím možnosti přednášet Mechaniku a molekulovou fyziku v základním kurzu fyziky pro studenty oboru Astrofyzika; rád bych si též připravil přednášky některé z partií teoretické fyziky. Dále se těším na pokračování našeho teoretického modelování toroidálních struktur elektricky nabité tekutiny kroužících v silných astrofyzikálních gravitačních a elektromagnetických polích, o němž také pojednávám ve své habilitační práci. Získané rovnice nám totiž poukazují na existenci velmi zajímavých tzv. „levitujících“ struktur, které se mohou ve vesmíru velmi dobře realizovat. Práce je zde více než dost. Bylo by mi potěšením a ctí na tomto problému i nadále spolupracovat s mými blízkými kolegy docentem Petrem Slaným, profesorem Zdeňkem Stuchlíkem, doktorem Claudiem Cremaschinim (všichni ÚF FPF SÚ) a profesorem Vladimírem Karasem (AÚ AVČR).

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015