areal Hradecka

OPAVA - Ve dnech 6.–7. září 2018 proběhne v areálu na Hradecké ulici pátý ročník mezinárodní konference anglických a amerických studií Silesian Studies in English – SILSE 2018. Konferenci od roku 2006 každé tři roky pořádá Oddělení anglistiky a amerikanistiky Ústavu cizích jazyků SLU. Toto mezinárodní setkání si klade za cíl nabídnout prostor pro prezentaci výsledků vědecké práce v oblasti literatury, lingvistiky, metodologie a kulturních studií. Neméně důležitým rozměrem konference je příležitost diskutovat nad prezentovanými tématy, poskytnout a získat zpětnou vazbu, a vyměnit si zkušenosti a názory s kolegy z oboru.

V letošním roce v sekcích Lingvistika a metodologie a Literatura a kulturní studia vystoupí se svými příspěvky celkem 37 přednášejících z pěti zemí (ČR, Irsko, Německo, Polsko, Slovensko). Plenární přednášku s názvem "From Longfellow to Whitman: Czech Reception of American Poetry in the Second Half of the 19th Century" přednese v první den konference Prof. PhDr. Bohuslav Mánek, CSc. z Univerzity Hradec Králové. Další příspěvky se budou věnovat např. problematice anglických výpůjček v češtině, vlivu digitálních médií na vnímání výuky angličtiny ve školách, obrazu amerického holokaustu v symbolismu a poezii, či sitkomu coby kulturnímu fenoménu.

Vybrané příspěvky budou otištěny v konferenčním sborníku, který bude publikován v příštím roce. Sborníky z předchozích tří ročníků konference byly zařazeny do databáze Web of Science. Více informací o konferenci, včetně PDF verzí posledních tří konferenčních sborníků, naleznete na silse.slu.cz.