Na literární konferenci bude barvy Slezské univerziity hájit Oskar Mainx

čtvrtek 19. dubna 2018 8:35 Autor: Martin Kůs

PRAHA, OPAVA - Nejen v Opavě se v tyto dny konají akce připomínající 5 000 let židovské kultury. V pátek 20. dubna např. hostí Ústav české literatury a komparastiky Univerzity Karlovy v Praze konferenci nazvanou EGON HOSTOVSKÝ  Literární dobrodružství českého židovského spisovatele ve 20. století.

Barvy Slezské univerzity v Opavě bude na konferenci hájit Mgr. Oskar Mainx, Ph.D., z jejího Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Jeho příspěvek Soubor povídek Osamělí buřiči a jejich kontexty se bude zabývat Mainxovým výzkumem postavení sbírky povídek Osamělí buřiči z roku 1948 jak v rámci kontextu díla Egona Hostovského, včetně některých jeho prací předválečných a válečných, tak v rámci dobové existenciální prózy (např. Palovy Stromy a kamení, Muchovy Problémy nadporučíka Knapa, částečně Weilův Život s hvězdou). Oficiální publikaci Hostovského knihy lze pojímat jako autorovu historicky závěrečnou publikační stopu ve své domovině před druhou a tentokrát definitivní emigrací. Tím pádem soubor představuje jakési autorovo memento, které však sehrává v rámci Hostovského knih zvláštní roli.

"Povídky souvisí spíše s jeho tvorbou nedávno minulou, idyličnost postav i nacionálně rozmanitého prostředí jsou však jaksi uzemňovány aktivitou protagonistů za podpory prvků dobově tendenčních, jak řečových i obecně syžetových," uvádí v avízu své přednášky Oskar Mainx s tím, že autor v té době symboličnost a fragmentárnost postupně nahrazuje pragmatičností, mlčení střídá řečovou deklamací a dřívější rozostřenost figur se modifikuje do větší jasnosti a plnosti kresby.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015