OPAVA – Budovy, ve kterých dnes sídlí jednotlivé součásti a pracoviště Slezské univerzity v Opavě, mají mimořádně zajímavou historii. Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., bývalý student a dnes pracovník Slezského zemského archivu v Opavě a externí spolupracovník Ústavu historických věd Slezské univerzity, připomněl v článku otištěném v Regionu Opavsko jednu z kapitol univerzitní budovy na dnešní Masarykově třídě.

Foto: repro Region Opavsko