OPAVA - Zajímavou historii další z opavských budov, kde dnes sídlí jednotlivé součásti Slezské univerzity, popsal historik a archivář Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D., který na univerzitě také působil jako externí pedagog. Tentokrát se jedná o budovu na Bezručově nám. 13. Těm, kteří snad nevědí, napovíme, že zde sídlí děkanát FPF, Ústav fyziky, Ústav informatiky, Institut tvůrčí fotografie...
Zdeněk Kravar se mapováním historii jednotlivých budov zabývá dlouhodobě. Minule se věnoval té, kterou najdeme na Masarykově třídě 37.

Foto: repro