Matematička za klaviaturou varhan své kolegy oslnila

úterý 23. června 2015 11:03 Autor: Martin Kůs

Foto: Martin KůsOPAVA - Je to několik dní, co odborná asistentka na oddělení geometrie a matematické fyziky Matematického ústavu Slezské univerzity RNDr. Jiřina Jahnová, Ph.D., pozvala kolegy ze Slezské univerzity na svůj koncert. Jen málokdo předtím tušil, že se kromě matematiky také zabývá hrou na jistý hudební nástroj. Že si jako svoji hudební lásku nevybrala nic malého: oním nástrojem jsou totiž varhany.

V Chrámu sv. Ducha v Opavě se tak v úterý 9. června pod prsty Jiřiny Jahnové rozezněl tento královský nástroj v rámci koncertu, který připravila pod vedením svého učitele MgA. Tomáše Thona. Posluchači si mohli vyslechnout bezmála hodinový hudební program zahrnující mimo jiné skladby barokních velikánů Johanna Gottfrieda Walthera a Johanna Sebastiana Bacha či novoromantického francouzského skladatele Alexandra Guilmanta.

„Přestože již několik let nejsem studentkou konzervatoře, jejíž řádné studium jsem z časových důvodů musela předčasně ukončit, a momentálně studuji hru na varhany pouze soukromě u pana Tomáše Thona, dovolila jsem si koncert označit jako ‚absolventský‘, protože se uskutečnil v době, která pro mne znamená významný životní předěl,“ říká na úvod Jiřina Jahnová.  Na vysvětlenou dodejme, že tímto předělem je očekávané narození jejího potomka, který by měl na svět přijít v září. „Hra na varhany, jako ostatně na každý jiný hudební nástroj, totiž vyžaduje pravidelnou dávku cvičení a já si nejsem jista, kolik času mi na něj jako čerstvé mamince bude zbývat. Doposud jsem cvičení věnovala zhruba dvě hodiny denně, což vzhledem k tomu, že opravdové varhany si doma v obývacím pokoji opravdu nepostavíte, a za cvičením tedy musíte dojíždět, už přece jen představuje nemalou časovou investici.“

Foto: Martin KůsNa otázku, kde tedy na varhany cvičí a kolik času musela přípravě koncertu věnovat, Jiřina odpovídá: „V současné době mám k dispozici hned několik nástrojů podle toho, kde se zrovna nacházím. Jde jak o varhany ve Valašském Meziříčí, odkud pocházím a kde často navštěvuji své rodiče, tak o varhany v Rýmařově, odkud zase pochází můj manžel. V Opavě jsem v dřívějších letech cvičila v kostele sv. Vojtěcha a v kostele sv. Hedviky, poslední dva roky cvičím na varhany ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické. Momentálně jsme se s manželem rozhodli, že si do bytu pořídíme analogový či digitální cvičný nástroj, abych si cvičení během mateřské dovolené alespoň trošku usnadnila. V žádném případě to ale neznamená, že zanevřu na opravdové varhany – zvuku píšťalových varhan se nic nevyrovná a je důležité mít k nim přístup. Příprava samotného koncertu byla velice náročná – jenom nacvičení repertoáru mi bez přehánění zabralo celý rok a to nemluvím o posledním měsíci před koncertem, kdy jsem své úsilí musela zdvojnásobit a cvičit až čtyři hodiny denně. Což vzhledem k tomu, že nejsem profesionální varhaník, je už opravdu docela hodně.“

Výše zmíněné “střídání nástrojů“ mimochodem nepřímo poukazuje na jedno z hlavních úskalí hry na varhany, na které Jiřina Jahnová případné zájemce upozorňuje: „Zatímco kytarista si svůj nástroj může vzít všude s sebou a moderní klavíry se od sebe zase tak moc neliší, každé varhany jsou naprosto unikátní a navzájem velmi odlišné. Dokonce tak, že některý repertoár se na některé varhany nedá vůbec zahrát a každý varhaník tak musí projevovat značnou dávku citu a smyslu pro přizpůsobení se dané situaci a nástroji.“

Jak Jiřina Jahnová říká, lásku k hudbě jí vštípil hlavně dědeček, který se sám ve volném čase věnuje hře na heligón v dechové hudbě. Brzy se začala učit na klavír, ale v patnácti letech jí učarovaly právě varhany. Jejím prvním učitelem byl valašskomeziříčský varhaník Bohumír Kratochvíl.

Foto: Martin Kůs„V době, kdy jsem řešila, kam se vydat po gymnáziu, rozhodovala jsem se mezi studiem hudby na konzervatoři a studiem matematiky, která se na gymnáziu stala mou druhou láskou. Nakonec zvítězil “běžnější postup“ a já byla přijata ke studiu na Matematickém ústavu Slezské univerzity v Opavě, obor Matematická analýza. Ten se mi přece jen zdál trochu praktičtější,“ vzpomíná dnes Jiřina.

Nadšení pro hudbu ji však neopustilo nikdy. Ještě než dokončila magisterské studium matematiky, podala si přihlášku na konzervatoř a poslední rok vysokoškolského studia už byla nejen posluchačkou Slezské univerzity, ale současně studentkou prvního ročníku oboru Hra na varhany na Církevní konzervatoři v Opavě. Náročnost obou oborů ji poté, co zjistila, že nedokáže matematice a hudbě věnovat současně tolik času, kolik zasluhují, přiměla konzervatoř opustit a dát přednost matematice, v níž se chtěla dále vzdělávat v rámci doktorského studia oboru Geometrie a globální analýza. Nakonec se ale po roce k hudbě vrátila a v roce 2011 začala navštěvovat soukromé lekce hry na varhany pod vedením již zmíněného renomovaného koncertního varhaníka a hudebního vydavatele MgA. Tomáše Thona. Ty navštěvuje dodnes, a to i poté, co v říjnu 2013 úspěšně obhájila svou dizertační práci. Jak se sama přiznává, doufá, že je bude navštěvovat i nadále.

Foto: Martin KůsJako malý bonus jinak už tak krásného večera pozvala Jiřina Jahnová posluchače na prohlídku varhan, na které hrála. Průvodcem se jim stal MgA. Tomáš Thon. Hosty koncertu provedl historií nástroje, jehož původ sahá do roku 1895 a průběžně byl opravován a rozšiřován, až byl mistrem varhanářem Václavem Smolkou ve spolupráci se Švýcarem Ferdinandem Stemmerem uveden do současného barokním laděním Wercmeister III při vybavení mechanickým i elektronickým ovládáním s možností využití počítačových technologií. Po stránce zvukové i dispoziční získala Opava mimořádně specifický a progresivní nástroj, který ale s tím úplně původním tak už moc společného nemá. Hudební nástroj ale má hrát, a tak pedagog představil posluchačům kompletní tónový rozsah varhan včetně jeho možností – laicky řečeno – zvukově nahradit celou řadu jiných nástrojů.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015