Dvanáct osobních asistentů akademické poradny je připraveno pomáhat studentům i pedagogům

pondělí 12. května 2014 6:43 Autor: Martin Kůs

 

Foto: Martin Kůs

OPAVA – Dvanáct doškolených osobních asistentů má k dispozici od dubna tohoto roku Akademická poradna Slezské univerzity v Opavě.

„Stále rostoucí počet našich klientů a jejich potřeby zvyšují nejen intenzitu využívání služeb akademické poradny, kompenzačních pomůcek, ale také se rozšiřují požadavky na osobní asistenty, kteří by klienty na půdě naší univerzity a při studiu doprovázeli a byli jim nápomocni při řešení toho, co sami nezvládnou,“ říká vedoucí Akademické poradny Slezské univerzity Mgr. Petr Rypl. Za poslední dva roky vzrostl počet studentů, ale i akademických pracovníků, kteří k poradně získali důvěru a využívají její nabídky. Počet klientů se zvýšil z osmi na dnešních třicet jedna. A jedenáct z nich již využívá služeb osobního asistenta.

„S podporou projektu Zkvalitnění výuky a poskytovaných služeb podporující rovný přístup ke vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0005) se podařilo získat prostředky na odborné proškolení stávajících i nových asistentů,“ říká Petr Rypl.

Foto: Martin KůsKurz se odehrál ve třech jednodenních blocích. První byl věnován teorii, především legislativě, předpisům a specifikům zdravotních hendikepů, nutnosti inkluze a začleňování hendikepovaných do společnosti. Druhé setkání bylo cíleno o poznání praktičtěji: „Zaměřili jsme se především na konkrétní situace, které se při práci v rámci univerzity vyskytují, tedy nejen specifika jednotlivých potřeb, ale také na vzájemnou komunikaci v ose klient – asistent – pedagog – studijní oddělení. Při tom jsme se soustředili na tři nejčastější hendikepy a sice zrakové, sluchové a pohybové,“ vysvětluje vedoucí poradny. Konkrétně se jednalo o situace, kdy asistent musí za svého klienta řešit různé záležitosti okolo studia, individuálního studijního plánu a s ním souvisejících modifikací podmínek u zkoušení, doprovodné a zapisovatelské služby apod. Tomu odpovídaly i modelové situace, které lektoři Mgr. Helena Schaumannová a Ivo Schaumann účastníkům “naordinovali“.

Foto: Martin KůsKromě nich se budoucí osobní asistenti setkali také s předsedou České unie neslyšících Ing. Martinem Novákem, sluchově hendikepovanou lektorkou Martou Höferovou nebo Mgr. René Pastrňákem, zrakově znevýhodněným pracovníkem akademické poradny. Všichni jmenovaní se s asistenty podělili o své zkušenosti a postřehy z osobní praxe.
Konečně třetí část semináře byla věnována individuální supervizi, kdy jednotliví asistenti probírali s lektory konkrétní situace, se kterými se již setkali a vyhodnocovali, zda bylo při jejich vyřešení postupováno efektivně, jakých výsledků dosáhli, co by bylo potřeba zlepšit apod.

Co je ale asi nejdůležitější, jak akademická poradna, tak její asistenti jsou dnes připraveni být nápomocní prakticky všem studentům se specifickými potřebami, ať se jedná o klienty s tělesnými hendikepy, specifickými poruchami učení, s chronickým onemocněním nebo oslabením, s psychickými poruchami, s narušenou komunikační schopností i s kombinovaným postižením. Současných dvanáct osobních asistentů bude působit podle potřeby jak na opavských součástech Slezské univerzity, tak i na její Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.

Foto: Martin Kůs

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015