Lucie Vehovská, úspěšná absolventka ÚVSRP, získala cenu Opavský anděl

pondělí 19. ledna 2015 9:47 Autor: Martin Kůs

Foto: Archiv města Opavy

OPAVA - Mgr. Lucie Vehovská patří k řadě absolventů oboru Veřejná správa a regionální politika, která se „ve světě“ neztratila. Naopak, patří k těm, na které mohou být akademičtí pracovníci ústavu právem pyšní.

Čím se stala tak významnou?

Foto: ArchivNa sklonku roku 2014 obdržela prestižní cenu statutárního města Opava „Opavský anděl“, která je udělována za mimořádné výkony v oblasti sociální práce. Jako odůvodnění ocitujme slova navrhovatelek, pracovnic Odboru sociálních věcí: "Paní Vehovská působí v oblasti odborného sociálního poradenství. Oceňujeme její odborné znalosti, orientaci v právních předpisech, snahu se v dané problematice nadále vzdělávat. Setkáváme se s velmi pozitivním ohlasem klientů, kteří službu využili. Pomáhá v řešení obtížných životních situací (např. dluhová problematika, nájemní vztahy, exekuční řízení, rodinné a partnerské vztahy).  Je empatická, ochotná, vstřícná nejen ke klientům, ale i ke kolegům a sociálním pracovníkům organizací, se kterými spolupracuje. Takový by měl být Opavský anděl!“

Lucie Vehovská je nyní zaměstnaná v Občanské poradně Charity Opava, problematikou pomoci lidem v krizi se však zabývá už od studentských let, kdy zde pracovala jako dobrovolník. Od roku 2009, po absolutoriu studia Veřejné správy a regionální politiky, toho stihla hodně: absolvovala magisterské studium Veřejné a sociální politiky na Univerzitě Karlově, Fakultě sociálních věd v Praze, nyní studuje na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Nepřetržitě pracuje v občanské poradně, nyní jako zástupce vedoucí poradny, a působí také jako lektorka v oblasti finanční gramotnosti. Je spoluautorkou publikace „Jak na dluhy“, která je výstupem projektu zaměřeného na finanční gramotnost pro osoby ve výkonu trestu.

Přestože od ukončení studia v Opavě už uplynulo pět let, je Lucie Vehovská se školou stále v kontaktu. Setkává se s bývalými spolužáky i pedagogy, navštěvuje přednášky Studentského politologického fóra, chodí na školní plesy. Je tak příkladem „dobré praxe“  pro ostatní studenty a absolventy ÚVSRP.

 

Mgr. Jana Žáčková, vedoucí Centra sociálního podnikání

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015