Dušan Kochol získal na Institutu tvůrčí fotografie titul doktora

pondělí 4. ledna 2016 6:08 Autor: Martin Kůs

 

Foto: David Machač/ITF Opava

OPAVA - Do roku 2016 vstoupil posluchač doktorského studia na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě s novým titulem.

Slovenský fotograf a festivalový organizátor MgA. Dušan Kochol splnil všechny povinnosti svého doktorského studia v oboru Tvůrčí fotografie, a tak nic nebránilo tomu, aby se v pátek 20. listopadu 2015 sešel s příslušnou komisí a pokusil se o obhajobu disertační práce a státní doktorskou zkoušku.

Následně předseda pětičlenné odborné komise prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c ., konstatoval, že komise při tajném hlasování všemi hlasy doporučila udělení titulu Ph.D. Dušanu Kocholovi a popřál novému doktorovi k zisku titulu.

Foto: Dušan KocholDušan Kochol předložil v rámci obhajoby komisi svoji praktickou disertační práci W. Ego Journals a teoretickou disertační práci Britská módní fotografie od roku 1945 do roku 2000. Jeho školitelem byl současný vedoucí ITF prof. PhDr. Vladimír Birgus. Oponenty Dušanu Kocholovi byli doc. MgA. Irena Armutidisová – prorektorka Vysokého učení technického v Brně, docentka Fakulty výtvarných umění  a doc. Mgr. art Jana Hojstričová, Art.D., prorektorka Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě, docentka Katedry fotografie a nových médií VŠVU.

Dušan Kochol pochází ze Slovenska, kde absolvoval studium propagačního výtvarnictví designu na Uměleckoprůmyslové škole. Poté se začal intenzivně věnovat fotografii – své znalosti nabíral v kurzech na Central Saint Martins College of Art and Design a London College of Fashion. V oblasti fotografie získal titul bakaláře umění. Poté se stal posluchačem Institutu tvůrčí fotografie v Opavě a zde po zisku magisterského stupně úspěšně obhájil i titul doktora.
Své fotografie vystavoval v galeriích nejen doma na Slovensku, ale také v České republice, Rakousku, Polsku, Německu, Litvě, v Anglii a ve Spojených státech. Pro Dušana Kochola je fotografie i určitým sociologickým výzkumem. V jeho tvorbě zabírá významné místo jednotlivec či skupina zasazená v netradičním, často neznámém prostředí. Snímky jsou pak důkazem jeho (jejich) chování, jednání a rekce, schopnosti absorbovat nové prostředí a využívat své dosavadní zkušenosti. Při této práci na rozhraní skutečnosti a fikce hraje v díle Dušana Kochola výraznou roli světlo, póza i kompozice. Zpracovává také portrétní osobnostní témata, fotoreportáže, módní fotografii a artové snímky.

Dušan Kochol je rovněž šéfredaktorem časopisu FORM Magazine a je zakladatelem bratislavského OFF festivalu, který je určen především začínajícím fotografům a patří ke stálicím bratislavské kulturní scény podobně, jako Měsíc fotografie.

Zpracováno podle podkladů Davida Machače.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015