Slezská univerzita v Opavě nabízí vzdělávací kurz pro učitele středních škol

středa 9. března 2016 10:06 Autor: Martin Kůs

Ilustrační foto: archiv Slezské univerzity

OPAVA – Novým kurzem nazvaným Studium pedagogiky chce Slezská univerzita v Opavě nabídnout možnosti doplnění si potřebného vzdělání stávajícím i budoucím pedagogům na středních školách. Studium pedagogiky je určeno absolventům vysokoškolského studia neučitelského zaměření, kteří působí nebo budou působit jako učitelé na středních školách. Je rozložen do tří semestrů s celkem 120 vyučovacími hodinami. Výukové bloky jsou jedenkrát za 14 dní, vždy v sobotu. Jeden blok tvoří 8 vyučovacích hodin. Školné činí 12.500 korun a je osvobozeno od DPH.

„Kurz akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky připravilo Centrum celoživotního vzdělávání v Opavě Slezské univerzity v Opavě. Jeho cílem je poskytnout cílové skupině znalosti základních pedagogických, didaktických a psychologických principů pedagogické práce, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogických pracovníků,“ uvádí ke kurzu Studium pedagogiky za Centrum celoživotního vzdělávání v Opavě Bc. Šárka Holčapková s tím, že výuka bude zahájena 26. března 2016.

Podrobnosti ke kurzu a on-line přihláška


V průběhu výuky se frekventanti seznámí s několika oblastmi pedagogiky. Vedle Obecné pedagogiky jsou to Základy didaktiky všeobecných a odborných předmětů, Teorie výchovy, Základy sociální pedagogiky, Vybraná témata z obecné psychologie, psychologie osobnosti a vývojové psychologie, Vybraná témata z pedagogické psychologie nebo Sociální interakce ve škole a sociálně psychologické profesní dovednosti pedagoga.

Foto: Martin Kůs„Výuku povedou jak pedagogové Slezské univerzity, tak externí odborníci. Jednotlivé předměty budou ukončeny zápočtem, případně zkouškou. Celé studium pak bude ukončeno tzv. Komisionální závěrečnou zkouškou, složenou z obhajoby písemné závěrečné práce na vybrané téma a ústní zkouškou z pedagogiky, psychologie a didaktiky odborných předmětů,“ doplňuje informace Šárka Holčapková.

Studium pedagogiky (v souladu s § 22, odst. 1, písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. a § 3vyhlášky č. 317/2005 Sb.) je určeno učitelům odborných předmětů středních škol, učitelům praktického vyučování a odborných praxí vyšších odborných škol, učitelům uměleckých odborných předmětů v základních uměleckých školách, středních odborných školách a konzervatořích, učitelům jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.

 

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015