V silné česko-slovenské konkurenci dvě zástupkyně Matematického ústavu v Opavě bez ocenění nezůstaly

čtvrtek 23. května 2013 8:27

2013-05-23 MU SVOCV sedmi odborných sekcích soupeřilo 22. května na Slezské univerzitě v Opavě 61 nejlepších studentů matematiky a informatiky z vysokých škol v České a Slovenské republice. Takovou konkurenci představil letošní, v novodobé historii 14. ročník soutěže ve studentské vědecké a odborné činnosti (SVOČ). Počtem účastníků patři k nejobeslanějším vůbec.

Dva zástupci Matematického ústavu (MÚ) v Opavě, který finálové kolo SVOČ pořadatelsky zajišťoval (předsedkyní organizačního výboru byla doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D.), se v elitním zastoupení nejen neztratili, ale dokonce výrazně umístili. Jedno ze dvou prvních míst si ze spojené sekce S1 + S2 věnované matematické analýze - teorii funkcí a funkčních prostorů, diferenciálních a integrálních rovnic odnesla Jana Doleželová, která záhy na MÚ předstoupí před státnicovou komisi, aby usilovala o ukončení magisterského studia, v němž ji vede prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. Předložila a prezentovala svou práci Solution of two problems on distributionally chaotic dynamical systems. O rok níže studuje Tereza Šimšová, jejíž práce Kmitání termoplastických pružin byla v sekci S10 zabývající se aplikovanou matematikou - matematickým modelům dynamiky oceněna 3. místem, jež vedle ní získaly další dva soutěžící. Na jejím úspěchu se podílela školitelka doc. RNDr. Jana Kopfová, Ph.D.

Při dopoledním oficiálním zahájení soutěže promluvili za Českou matematickou společnost Jednoty českých matematiků a fyziků prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a za Slovenskou matematickou společnost Jednoty slovenských matematiků a fyziků prof. RNDr. Karol Mikula, DrSc., ze Stavební fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě. Oba připomněli rozhodující podíl svých kolegů – prof. RNDr. Jana Kratochvíla, CSc., a prof. RNDr. Romana Nedely, DrSc. – na obnovení SVOČ a ocenili všestrannou připravenost setkání ze strany hostitelského MÚ i příjemné prostředí, do nějž bylo zasazeno. Prof. R. Mikula a po něm též prof. J. Smítal, ředitel MÚ připomněli tradice soutěže a dobu, kdy se jí už před desetiletími sami zúčastnili. „Blahopřejný dopis předsednictva Československé akademie věd a odměna 300 korun, to je má vzpomínka na SVOČ z poloviny šedesátých let,“ prohlásil prof. J. Smítal.

Práci porot jednotlivých sekcí ovlivnila rozdílnost počtu soutěžících. „Zatímco v jedné ze sekcí stihli porotci posoudit všechny přihlášené práce a jejich prezentace už v čase do oběda, v jiné málem zmeškali večeři,“ řekl při závěrečném hodnocení pro odlehčení napjaté atmosféry před vyhlášením výsledků prof. L. Pick a vyjádřil celkovou spokojenost nad průběhem SVOČ. „Předvedené výkony prezentovaly úspěšné zapojení a výsledky vědecké a odborné práce studentů,“ potvrdil a poté poděkoval porotcům za to, jak odpovědně se zhostili nelehké a v nejednom případě též nevděčné role.

Na jeho slova navázal prof. J. Smítal. Vyzdvihl ty pracovníky MÚ, kteří se na odborném průběhu i vlastní organizaci soutěže nezastupitelně podíleli. Byli jimi vědecko-pedagogičtí pracovníci doc. RNDr. Marta Štefánková, Ph.D., RNDr. Karel Hasík, Ph.D., doc. RNDr. Tomáš Kopf, Ph.D., a doc. RNDr. Kristína Smítalová, CSc. Ústav informatiky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity pak v porotách zastupoval doc. Ing. Petr Sosík, Dr. „Za celou organizaci zasluhují největší pochvalu Jiřina Böhmová a Mgr. Aleš Ryšavý,“ uvedl a oba jmenované auditoriu v univerzitní aule Na Rybníčku v Opavě představil.

Foto: Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., předává úspěšné posluchačce Matematického ústavu v Opavě Janě Doleželové diplom strvrzující její prvenství v jedné z kategorií závěrečného kola soutěže SVOČ 2013.

Výsledky závěrečného kola SVOČ 2013 v matematice a v informatice ZDE.

Sdílet
TOPlist Slezská univerzita v Opavě » www.slu.cz « Copyright © 2012-2015